Jeg er oppnevnt til regjeringens nye IKT-sikkerhetsutvalg

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Utvalget skal vurdere hvorvidt eksisterende regelverk på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om det ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene.

September 24th, 2017|Categories: In Norwegian, IT Security, Politics|2 Comments