Det er sorgens dag for Norge, og alles tanker går nå til ofrene og deres pårørende for terrorbomben i Oslo og skytingen på AUFs ungdomsleir på Utøya. Situasjonen er i skrivende stund uavklart, og jeg ser som de fleste andre på nyhetene og følger med på nettet.

Det er vanskelig å sette ord på en slik situasjon, og det er kanskje derfor at dagens mest brukte ord i nyhetene er “uvirkelig”. Med rette. Jeg skal derfor ikke bruke flere ord, men bare la hovedoppslaget på CNN.com sin forsiden akkurat nå stå som en markering til ettertanke – og håpe at antall skadde og drepte blir lavest mulig.

Verdens øyne og sympati er nå rettet mot Norge.