For ca. seks år siden ble jeg forespurt om jeg ønsket å delta i NHO UMB – som høres nokså kryptisk ut. NHO bør være kjent for de fleste, men UMB er ikke like kjent. Det står for “Utvalget for Mindre Bedrifter”, noe som er viktig – så jeg takket ja.

Utvalget gir råd til NHOs styre og administrasjon, og de skal sikre at NHO fremmer interessene til de mindre bedriftene. I tillegg er UMB initiativtaker til en rekke NHO-arrangementer rettet mot de mindre bedriftene, for eksempel Småtinget.

Det står det å lese på NHO sine nettsider om UMB. Videre heter det: “NHOs politikk er rettet mot å gjøre alle bedrifter mer konkurransedyktige. Det er et særlig ansvar å se til at de mindre bedriftene har NHO som talsperson for en næringspolitikk som ivaretar disse bedriftenes interesser”. Dette er en så viktig målsetting at jeg med glede har brukt seks år i dette utvalget, og har derfor fått deltatt i mange møter intern i NHO og ekstern i forhold til politikere og andre aktører innen næringspolitikk.

I 2009 vedtok NHOs styre sin politikk for mindre bedrifter kalt “Med mindre vi skaper…” inspirert av EUs Small Business Act med 10 målsettinger gjeldende for inneværende stortingsperiode. Ti ledere ble frontet på hver sin målsetting, og jeg ble forespurt om å ta mål 5 om “Gode rammebetingelser for nyskaping”. Jeg sa naturligvis ja da dette er noe som ligger mitt hjerte nært. Nedenfor er side 20-21 hvor mitt mål er fremsatt (med tekst på side 22-23). Klikke på bildet for å få frem hele dokumentet.

Det er en tid for alt, og jeg sa fra meg plassen i UMB fra årsskiftet 2011/12 slik at en ny engasjert og interessert leder av en mindre bedrift i Norge kan få plass ved bordet; for å uttrykke sine behov, tilegne seg ny kunnskap og dannet nytt nettverk gjennom NHO.

Det har vært en nyttig og lærerik reise å delta i dette utvalget bestående av engasjerte og dyktige ledere fra ulike bransjer og deler av Norge.

Lykke til videre, UMB! Og takk til NHO som jobber for de mange tusen mindre bedriftene i Norge. Og husk: Alle bedrifter starter som små bedrifter. Og det er flest små selskaper i Norge. Så tenk smått først, kjære politikere! Det er en viktig leveregel for UMB.

La meg avslutte med nok et godt sitat fra nettsidene til NHO:

Mindre bedrifter søker ikke spesielle fordeler fordi de er mindre. De søker oppmerksomhet hos politikerne og beslutningstakerne som medfører endring i lover og regler, slik at bedriftene enkelt kan leve etter reglene, uten at etterlevelse blir unødig kostbart.

Så sant, så sant!