I dag slapp Invenia nyheten om at Ensafer er lansert. Hva så?

Jo, Ensafer er et egenutviklet produkt for kryptert lagring og deling av informasjon på Internett. Det er basert på forskning ved Universitetet i Tromsø, og er noe vi har jobbet med i flere år. Det er altså ikke noe vi har puslet med i det siste, men har vært en viktig og langvarig aktivitet hos oss.

Dette er et prosjekt og produkt med høye ambisjoner om å nå ut i et globalt marked, og det eneste prosjektet i Nord-Norge som kommersialiserer IKT-forskning på denne måten. Det må legges til at Invenia har utviklet alle teknologi selv der forskningen har vært en FoU-basis med teori, litteratur og modeller. Utviklingskostnaden er derfor ene og alene tatt av Invenia med litt støtte fra Innovasjon Norge.

Produktet er blitt lansert tidligere under navnet Yoobits (noe som kan leses om her) i en noe annen form og mot et annet markedssegment. Siden da har verden og Invenia gått videre, og vi bestemte oss i 2010 for utelukkende å innrette produktet mot et profesjonelt marked av bedrifter i privat og offentlig sektor. Dermed ble det gamle navnet med tilhørende profil feil siden det var et mer generelt produkt for både privat- og profesjonell bruk. Det siste året har derfor gått med til å utvikle ny funksjonalitet, finne nytt navn og utvikle ny grafisk profil.

Du kan lese mer om produktet Ensafer på www.ensafer.com, mens selve lanseringen er omtalt i et eget innlegg på bloggen til Ensafer.

Gratulerer, Invenia! :-)