Norge følger i USA sine fotspor med oktober som nasjonal sikkerhetsmåned. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) skriver følgende i en artikkel:

USA har siden 2004 arrangert «National Cyber Security Awareness Month» i oktober, som en nasjonal holdningskampanje for å oppfordre alle til å beskytte sine datamaskiner og nasjonal kritisk kyberinfrastruktur. EU er i planleggingsfasen av en tilsvarende kampanje for oktober 2012.

De skal i den forbindelse arrangere en nasjonal kampanje for informasjonssikkerhet i oktober med samarbeidspartnere. Denne kampanjen, eller sikkerhetsmåneden, skal frontes av statsråd Rigmor Aasrud som populært kalles IT-minister. Det skal avholdes arrangementer i Oslo og Tromsø mtp. brukere av datamaskiner for å holde dem oppdatert. Nettstedet Sikkert.no er etablert i denne forbindelsen.

image

Dette er et godt tiltak, og håpet er at det skal utvides til å omfatte datasikkerhet på bredere front slik at det favner mer av den sikkerhetsrisikoen personer og bedrifter blir utsatt for ved bruk av Internett. Og det er sterkt økende for tiden. Dessverre.