Det har nesten vært bannlyst å komme med kritiske bemerkninger om formuesskatten under gjeldende politiske forhold. Man kunne jo bli mistenkt for å prate for sin syke mor – for derigjennom å øke bedriftens profitt. For å bli mer formuende. For å øke forskjellene. For å skape ulikhet. For å underminere rettferdig fordeling. Problemet er at det ikke er problemet.

Vel, nå kan også jeg komme ut av skapet . Roar har gjort det. Da kan også jeg gjøre det.

Det at LO- leder Roar Flåthen har tatt tydelig til orde for å se nærmere på de negative konsekvensene formuesskatten, er et svært viktig og gledelig signal for norske bedrifter. Så tydelig og så viktig at det fikk forsiden av Dagens Næringsliv tirsdag 4. oktober.

Jeg er medlem av NHOs Utvalg for Mindre Bedrifter, og derfor ønsker jeg å formidle vårt budskap nedenfor. For vi jobber med å forbedre forholdene for mindre bedriftene i Norge, og da står formuesskatten høyt på vår liste av mange viktige saker.

Rammer arbeidsplasser

Det er ikke bare de rike som betaler formuesskatt. Denne skatteformen rammer først og fremst tusenvis av eiere av små- og mellomstore bedrifter spredt over hele landet. Skattleggingen av det som omtales som ”arbeidende kapital”, altså kapitalen som er bundet i bedriftene, er skatt på alt fra PC’er, traktorer og skiftenøkler til det bygget hvor virksomheten foregår. Ikke bare rammer den bedriftenes eiere, men også de ansatte. Det er altså en skatt på arbeidsplasser.

Uheldig nok rammer denne skatten bedriftene enten de går med overskudd eller underskudd, hvert eneste år. Det er en skatt på allerede skattlagt kapital som dermed svekker sårt tiltrengt likviditet og egenkapital. Som om ikke dette ikke er nok, så slipper både statlige bedrifter og utenlandske private eiere unna denne særnorske skatten. Dette diskriminerer norske gründere og norsk eierskap.

Viktig distriktspolitikk

LO- lederens utspill  viser at han forstår hverdagen for norske bedrifter og deres eiere. Formueskatt er en eierskatt som belastes eiere av butikker, verksteder, hoteller – og store hjørnesteinsbedrifter. Bedrifter som ofte representerer selve fundamentet for et lokalsamfunn. Flåthen ser hvordan formuesskatten truer arbeidsplassene og hindrer viktige investeringer i norsk næringsliv.

Derfor var hans utspill godt nytt for alle oss som driver mindre virksomheter over hele landet. Det virker nå som om de aller fleste innen det politiske liv forstår vårt budskap. Nå gjenstår det å se om Flåthen får med seg resten av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. La oss inderlig håpe det.

Takk så langt, Roar!