Som et ledd i AbeliaNord-konferansen 2009, er det skrevet tre avisinnlegg. Det første hadde tittelen “Nord-Norge har et forbedringspotensial” (skrevet av meg) mens det andre hadde overskriften “Flere hovedkontor i Nord-Norge for å styrke kunnskapskapitalen i nord” (skrevet av Berit Laastad). Nå, etter at konferansen er tilbakelagt med suksess, har det siste innlegget funnet veien ut til mange nordnorske aviser. Det har tittel som angitt i overskriften til dette blogginnlegget, og er skrevet av meg med tekst som angitt nedenfor.

Hvis vi skal satse på fisk, olje og reiseliv alene, vil Nord-Norge stagnere. Disse ressursene er riktig nok verdifulle, men hvis vi skal få fullt utbytte av denne naturgitte kapitalen, kan vi ikke kun være en råvareprodusent. Det skjer mye med fisken etter at den kommer opp fra havet og før den havner på middagsbord verden over. Oljen og gassen har en lang vei fra sokkelen til europeiske radiatorer, og ingen turister kjører direkte fra Frankfurt til Finnmark. Alt som skjer i mellomtiden, med både fisken, oljen, gassen og turisten, kan skape flere arbeidsplasser og større verdier Nord-Norge.

For at vi skal få fullt utbytte av både disse og andre verdier i landsdelen, må vi bygge og ta i bruk kunnskap. Det ble den overordnede konklusjonen fra AbeliaNord-konferansen som ble arrangert i Tromsø i forrige uke. Her samlet vi rundt 80 engasjerte næringslivsledere, politikere, forskere og studenter som alle har et felles prosjekt: En kunnskapsbasert landsdel som skaper større verdier.

Både deltakerlisten i seg selv, virksomhetene de representerer og ikke minst innleggene flere av dem holdt under konferansen, forteller om en landsdel med et svært stort potensial. Det skyldes ikke minst de råvarene og naturgitte fordelene vi forvalter i nord.

Den viktigste utfordringen vi fikk i konferansen, er imidlertid at vi må satse. All gevinst eller verdiøkning krever nemlig investering på forhånd. Dersom du skal selge en bolig med gevinst, må du kjøpe den noen år tidligere. Dersom du skal ha aksjeutbytte, må du først skaffe deg aksjene. Slik er det også med verdiskapingen i nord: Den krever investering, og vi må investere i kunnskap.

Nettopp fordi dette er et langsiktig arbeid, var konferansen bare startskuddet for et større forskningsprosjekt om kunnskap som verdiskaper i Nord-Norge. Forskere fra MENON Business Economics i Oslo, Handelshøgskolen i Tromsø, Handelshøgskolen i Bodø og Norut skal sammen med aktører fra næringslivet se hvilke tiltak og strategier som gir nye, varige og verdifulle arbeidsplasser i Nordland, Troms og Finnmark.

Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil bli viktige i diskusjoner om nærings- og kunnskapspolitikk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. De første konklusjonene vil sannsynligvis prege neste års AbeliaNord-konferanse. Der bør du altså være, det vil uten tvil være en god investering, både for deg selv, din bedrift og for landsdelen!”