image Jeg kom tilfeldigvis over en nyhet fra E24 som sier at ingen av topplederne i de ti største norske selskapene er aktive med sosiale medier. Dette i følge en undersøkelse som Siviløkonomene nylig har gjort. “Dette er alt for få, tatt i betraktning mulighetene de sosiale mediene gir”, sier Adm. direktør Elisabeth Kristensen i Siviløkonomene. Det har hun helt rett i.

Hun mener lederne må lære av politikere og mediefolk som har tatt i bruk sosiale medier. Videre sier hun at det bare er Stormberg-gründer Steinar J. Olsen og Paul Chaffey i Abelia i næringslivet som skiller seg ut ved å bruke blogg og Twitter aktivt. I parentes vil jeg bemerke at jeg utvider denne gruppen til tre. Og leter man nøye, finner man sikkert flere ledere av mindre bedrifter som både blogger og twitrer. Selv bruker jeg aktivt 6-7 sosiale medier på nettet. Problemet, som Siviløkonomene setter fingeren på, er at topplederne i de store bedriftene mangler. La meg imidlertid korrigere henne litt: Konsernsjef Terje Venold i Veidekke ASA er en ivrig blogger, og han refereres ofte i slike sammenhenger. Men rett skal være rett; han tilhører mindretallet.

Her er litt mer informasjon fra undersøkelsen gjengitt på E24:

  • Blant de 10 største selskapene i Norge er det kun 1 toppsjef som har en synlig blogg tilrettelagt for potensielle medarbeidere og andre interesserte.
  • Ingen av toppsjefene i de 10 største selskapene i Norge har en Twitter-profil som brukes som strategisk kommunikasjonsverktøy med de ansatte og potensielle nye medarbeidere.
  • Innen næringslivet er det bare Steinar J. Olsen i Stormberg og Paul Chaffey i Abelia som skiller seg ut i forhold til de sosiale mediene; begge disse bruker blogg, twitter og lignende bevisst og aktivt.

Selv om undersøkelsen er i minste laget, gir den interessante svar. Ikke minst for toppledere i store norske bedrifter. Da gjenstår det bare å oppfordre Siviløkonomene til å gjøre tilsvarende undersøkelse om 1 år – med håp om bedre resultater.