Mitt forrige blogginnlegg omhandlet bruk av sosiale medier i departementene. La meg fortsette med nok et god eksempel på hvordan myndighetene jobber med sosiale medier for tiden: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppgave av FAD å utvikle en veileder i bruk av sosiale medier i forvaltningen. Veilederen skal i følge Difi gi statlige etater råd om hva de bør tenke gjennom og ha et bevisst forhold til hvis de skal ta i bruk sosiale medier.

I et innlegg på Difi sine nettsider står det å lese følgende:

Målet med veilederen er ikke å lage statlige retningslinjer for sosiale medier, men å gi noen råd om hva offentlige virksomheter bør være bevisst på når de eventuelt tar sosiale medier i bruk. Forvaltningen er mangfoldig og virksomhetene har ulike målgrupper, fagområder og problemstillinger å håndtere. Utgangspunktet for veilederen er at offentlig forvaltning likevel har noen felles og spesielle utfordringer med tanke på å tilpasse seg de nye mediene, og møter ofte på problemstillinger knyttet til arkivlov, personvern, saksbehandling, ressursbruk etc. Dette er noen av temaene veilederen vil behandle.

De har lansert en blogg der alle som har synspunkter, erfaringer eller meninger om hvordan offentlig forvaltning bør forholde seg til sosiale medier kan gi innspill. I tillegg gjør Difi dybdeintervjuer med utvalgte virksomheter og i kunnskapsmiljøer utenfor forvaltningen. På denne måten vil de samle erfaringer og kartlegge behov statlige etater har for bistand og råd på området. Dermed kombinerer de sosiale medier med tradisjonelle metoder i sitt arbeid.

Klikk for nettsted Det å utarbeide en veiledning for bruk av sosiale medier, er noe enhver virksomhet bør gjøre – offentlig som privat. Selv om stadig flere gjør det, har flertallet ikke kommet i gang ennå. En undersøkelse blant nordnorske bedrifter, utført som en del av arenabilaget (om sosiale medier) til vårens “Konjunkturbarometer for Nord-Norge”, kom det frem at 6 av 10 bedrifter ikke har utarbeidet en slik veileder. Blant bedrifter med mindre enn 5 ansatte har kun 5 % utarbeidet dette. Jeg vet det godt fordi jeg var redaktør for dette bilaget, noe du kan lese mer om i et blogginnlegg her.

Veilederen, som er planlagt utgitt til høsten, har naturligvis fokus på offentlig sektor. Jeg er imidlertid sikker på at den blir nyttig også for bedrifter og andre som arbeider med det samme – og det er det som nevnt mange som må gjøre. Så her er det bare å følge med til høsten!