Jeg ønsker med dette å formidle at jeg ble valgt inn som styremedlem i Posten Norge AS på generalforsamlingenen den 25. juni. Her ble Arvid Moss fra Norsk Hydro gjenvalgt som styreleder i tillegg til tre nye styremedlemmer, deriblant meg. Styret består nå av følgende medlemmer:

  • Klikk for posten.noArvid Moss (styreleder): Konserndirektør Norsk Hydro
  • Eli Arnstad  (nestleder): Rådgiver
  • Sigbjørn Molvik: Lærer, medlem av fylkestinget i Telemark
  • Gøril Hannås: Førsteamanuensis/Ph.D
  • Terje Wold: Adm. direktør i Invenia AS
  • Randi B. Sæterhagen: Rådgiver, selvstendig næringsdrivende

Ansattes representanter:

  • Odd Christian Øverland: Forbundsleder Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
  • Annemarie Elstner: Divisjonstillitsvalgt i Logistikk for Postkom
  • Paul Magnus Gamlemshaug: Divisjonstillitsvalgt Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
  • Judith Olafsen: Forbundsstyremedlem Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Posten Norge AS er et statlig eid aksjeselskap der Samferdselsdepartementet forvalter det statlige eierskapet med samferdselsministeren som generalforsamling. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa uttalte i forbindelse med styrevalget at med en kombinasjon av fornyelse og kontinuitet, og den samlede kompetanse hos styremedlemmene, har Postens styre en sammensetning som er godt tilpasset selskapets utfordringer framover.

Min kjernekunnskap er på områder som IKT, kommunikasjon og sosiale medier – i tillegg til kunnskapsrelaterte forhold knyttet til mitt verv som styreleder i Abelia. Jeg ser frem til å delta som styremedlem i et stort og spennende selskap som omfatter strategiske utfordringer kombinert med samfunnsmessig ansvar.

Mer informasjon: