Nordlys 290909 (Side 10)

Faksimile fra Nordlys 29.09.09

Nå står ikke verden til påske! Her om dagen bladde jeg gjennom Nordlys for 29. september som jeg hadde forlagt. Og det angret jeg ikke på, for hva fylte hele side 10 i avisa? Jo, et stort bilde av den kjente Kristin Halvorsen og den litt mindre kjente Pål Julius Skogholt som er fylkesleder for Troms SV og fylkesråd for utdanning og helse i Troms fylke. Dog, han er et kjent fjes her i Troms. Så da vekker det litt oppsikt, med positivt fortegn i mine øyne, at han ber Kristin utvide det politiske fokuset i nord ved å satse mer på næringspolitikk. I ingressen står det: “Troms SV krever en mye klarere og offensiv næringspolitikk fra partiets side. Ikke minst i nord.” Det må man si!

Jeg forbinder ikke SV med slike takter, men heller et parti som primært er opptatt av offentlig sektor, fordelingspolitikk og det å være i opposisjon mot det private initiativ og næringsliv i en misforstått kamp for velferdssamfunnet. Misforstått i den forstand at de ikke helt ser ut til å innse at verdiene må skapes før de kan fordeles; og det skjer altså primært i næringslivet. Men nå er det mulig at Troms SV har sett lyset og på den måten kan bre sitt nye syn til resten av SV.

Jeg synes dette er såpass uvanlig (og gledelig) at jeg velger å nevne dette i bloggen min. Og her er noen sitater fra artikkelen: “Det er vanskelig å ikke lese av Troms SV sine krav og ønsker til en ny regjeringserklæring på annet vis enn at fylkespartiet sterkt ønsker at SV nå også må fremstå med en næringspolitikk for Nord-Norge.” Videre sier Troms SV: “Dersom SV skal bli et 15-prosentparti er det strategisk viktig å satse på næringspolitikk.” Pål Julius innrømmer med det at SV har hatt mangler på dette området, og at de først og fremst har manglet markante politikere som kan målbære en offensiv næringspolitikk. Der fikk Kristin den! Hennes næringslivsengasjement har det siste året vært mer knyttet til å latterliggjøre kjente kapitalister og næringslivsledere i sin kamp for å vise at de ikke bidrar nok til fellesskapet. Slik blir det ikke dialog og god næringspolitikk av.

Likevel; dette er ikke en stemme til SV. Det er mer en formidling av en heller ukjent stemme fra SV sin side. Ikke det at jeg tror at næringspolitikk blir det nye mantraet til SV, men det er likevel viktig å speile de små lysglimt på dette området. Fortsett slik, Troms SV!