Klikk for nettside I dag har det vært generalforsamling i NHO Troms, og jeg fratrer etter uttjent tid på fire år i hht. vedtektene. Jeg kan se tilbake på fire lærerike og nettverksbyggende år der jeg forhåpentligvis har tilført minst like mye som jeg har fått. Jeg fratrer som nestleder i styret, så litt har jeg nok bidratt med.

Disse ble valgt til nytt styre i dag: Styreleder Grete Wilsgaard (Jobzone), nestleder Edd-Magne Torbergsen (Statoil), Odd Andersen (Cominor), Einar Fjeldstad (Indlandet Automobilverksted), Kari Sabbasen (Frisør i Nor), Bård Sverdrup (TotalRenovering) og Mariette Verhage (Destinasjon Harstad).

Grete ble fortjent gjenvalg som styreleder. Hun har for øvrig jobbet i bemanningsbransjen i Tromsø i mange år. Etter å ha bygd opp Manpower i Tromsø har hun de siste årene jobbet med å etablere Jobzone i Tromsø. Det ser ut til at hun skal lykkes også med det.

image All ros til regiondirektør Arne Eidsmo som har loset NHO Troms i alle år; i alle fall så lenge jeg kan huske. Det sies for øvrig at han har vært i NHO-systemet (og forløperen til det) i 40 år! Det er en hel mannsalder, som han bruker å si selv. Han har med iver og innsats tjent næringslivet i Norge, Nord-Norge og Troms lengre enn de fleste. Jeg er spent på hvem som skal erstatte en slik kapasitet når tiden er inne for det. 

Da ønsker jeg det nye styret lykke til videre!