I dag hadde jeg den store gleden av å få ønske H.K.H. Kronprins Haakon velkommen til “Næringslivskonferansen NÅ” i Oslo arrangert av Abelia som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter. Det er ikke alle konferanser forunt å bli beæret med deltagelse fra kronprinsen, og det var med glede og ærbødighet jeg ønsket velkommen som styreleder i Abelia. Dette etter at Adm. direktør Paul Chaffey (i midten) hadde tatt imot bilkortesjen og ledet kronprinsen inn i konferansesenteret. Nærmest kamera ses Tarje Bjørgum som er politisk rådgiver i Abelia, og en primus motor for konferansen.

Senere på dagen tok vi også imot nærings- og handelsminister Trond Giske på tilsvarende måte, og dermed fikk konferansen besøk av to viktige personer. Det må bety at konferansen hadde et viktig tema, noe jeg kommer tilbake til i et eget blogginnlegg når mer informasjon foreligger om kort tid.

Kongehuset har for øvrig lagt ut en nyhet på sine nettsider om kronprinsen sin deltagelse på konferansen med en kort video og et par bilder.