Det ble nesten som å vente på julenissen, dog med negativt fortegn fordi han nå skulle bidra til å løse en krise og ikke utløse en gledesstemning. Likevel, “krisenissen” kom og han leverte en sekk med 20 mrd kroner. “Take it or leave it”, sa han og gikk. Opposisjonen synes ikke at sekken hadde de riktige pakkene selv om det var noen pakker der de likte. Konkurranseutsatt industri, og da særlig eksportindustrien, fant ingen pakker. Andre sa det samme. Likevel; sekken er der.

Jeg skal ikke gjenta kommentarene som har kommet, og overlater det til leseren selv. Et Google-søk i skrivende stund ga 515.000 treff. God lesning!

Jeg vil likevel henlede oppmerksomheten mot pakkene i sekken som omhandler mitt domene, nemlig kunnskapsbaserte bedrifter. Og merkelig (og gledelig) nok var det noen pakker der til denne type bedrifter. Det enkleste er å overlate ordet til Abelia som allerede har kommentert dette som NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

De mener regjeringen tatt kunnskap på alvor ved at pakken inneholder fremtidsrettede tiltak for å bygge kunnskaps-Norge. Riktig og viktig motkonjunkturpolitikk i en kunnskapsøkonomi, sier de. “Det er ikke mulig å forhindre at det blir konkurser og økt ledighet. Men det er mulig å bidra til at næringslivet som kommer ut av krisen er både mer konkurransedyktig, mer lønnsomt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen” sier Adm. direktør Paul Chaffey i Abelia.

Her er hovedtrekkene i disse tiltakene:

  • 150 mill. til etableringsstipend
  • 165 mill. til næringsrettet forskning
  • 75 mill. til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
  • 65 mill. til FoU-kontrakter
  • SkatteFunn utvides.
  • 23 mill. til ca. 60 nye stipendiatstillinger og 25 mill. til nærings-PhD

Man kunne gjerne ønsket seg mer midler og flere tiltak, men vi får se på dette som en start og en forståelse for hva kunnskapsindustrien har behov for. I mitt forrige blogginnlegg nevner jeg kunnskapspakken som Abelia spilte inn til regjeringen, så det er jo fint at de har lyttet til dem som representerer flest kunnskapsbedrifter i Norge.

Når det gjelder offentlig sektor, som kom godt ut av det med dagens regjering, må tiltakene ha som mål å øke effektivitet og ressursutnyttelse, ikke øke størrelse på offentlig sektor og på nytt unnlate å kreve modernisering og effektivisering. På samme måte som for bedriftene trenger denne sektoren omstilling, modernisering og effektivisering. Regjeringens forslag om 60 millioner til digital fornying i kommunene for effektivisering av kommunale tjenester bør ikke bare tolkes som penger, men også som et signal om at også de må effektivisere.

La meg til slutt nevne at digi.no i en artikkel i dag skriver at IKT-Norge derimot er misfornøyd med krisepakken da de mener den er myntet på tradisjonell industri og ikke fremtidens kunnskapsindustri. Interessant meningsforskjell mellom Abelia og IKT-Norge! De er også skuffet over at pakken ikke inneholder en satsning på høyhastighets bredbånd som en del av infrastruktursatsingen for øvrig. Det må nevnes at de også har positive anmerkninger, men hos digi.no ser det ut til at de først og fremst er misfornøyd. Man kan ikke glede alle, sier nå jeg.

Helt til slutt litt komikk meldt av ukeavisenledelse.no: Regjeringen ønsker å bruke to millioner på fergekaitoalett. Detaljstyring, mener mange. Enig!

Hele artikkelen til Abelia finnes her.