Dette er min tredje kronikk som styreleder i Den Norske Dataforening (DND) publisert i Computerworld som del av et fast skribentpanel. Den ble publisert i uke 48-2016, og er gjengitt nedenfor.


DND Årskonferanse Rosing 2016 ble arrangert for kort tid siden i Oslo. Dette er IT-bransjens årlige festaften med gode foredrag og utdeling av høythengende priser til personer som har gjort seg bemerket i det norske IT-miljøet. Konferansenavnet peker på Fredrik Rosing Bull som var Norges første IT-gründer for 100 år siden.

Årets konferanse gikk av stabelen i flotte og spesielle omgivelser i Kulturkirken Jakob i Oslo. Det hele startet i 1991 med utdelingen av Dataforeningens Kreativitetspris, og to år senere endret den navn til Rosing-prisen etter Fredrik Rosing Bull. Én pris ble etter hvert til flere priser, og antall priser og kategorier har endret seg over tid. I år ble det utdelt fem priser: Årets toppleder, Årets IT-direktør, IT-sikkerhetsprisen, Årets Girl Geek og Hedersprisen.

Kronikk i CW Uke 48-2016

Kronikk i Computerworld

La meg først gi en dose norsk IT-historie. Fredrik Rosing Bull ble født i 1882 som sønn av datidens kjente øyelege Ole Bornemann Bull og Marie Cathrine Lund. I 1907 tok han eksamen som bygningsingeniør ved Kristiania tekniske skole etterfulgt av ulike jobber innen varmetekniske installasjoner og assuranse. I 1916 startet han som teknisk inspektør i Storebrand der han bl.a. jobbet med statistisk analyse.

Året etter ble han interessert i datidens store teknologi; nemlig hullkort. Han kom i befatning med den eneste hullkortmaskinen på den tiden utviklet av amerikaneren Herman Hollerith – som var forløperen til IBM. Han ble ikke særlig imponert, og sa oppsiktsvekkende at han kunne utvikle en bedre og rimeligere maskin.

Han klarte å overbevise Storebrand om sin ambisjon, og de betalte ham kr. 10.000 på forskudd for å bygge en slik maskin. Men betingelsene var harde; han måtte betale tilbake hele beløpet på kr. 20.000 hvis han mislyktes. I 1919 leverte Bull sin første patentsøknad med tittelen ”Automatisk registreringsmaskin for statistiske og lignende øiemed”. Han leverte så sin maskin til Storebrand i januar 1921.

Bull startet et selskap for produksjon og salg av sin oppfinnelse, den ble stadig forbedret, og det ble tatt ut flere patenter. Maskinene ble solgt til flere land i Europa, men produksjonen gikk sakte med kun 16 maskiner i 1921-25. Det forelå planer om videre vekst og internasjonalisering, men sommeren 1925 døde Bull av kreft kun 42 år gammel. Tenk hva han kunne utrettet i fortsettelsen. En norsk samarbeidspartner videreførte produksjon og salg i noen år før patentene ble solgt til utlandet, noe som dannet grunnlaget for den franske IT-giganten Bull i 1933.

Hva kan vi så lære av denne utrolige mannen? Mye. Han hadde sterke visjoner, et brennende pågangsmot og internasjonale ambisjoner. Han gikk ikke av veien for datidens amerikanske stjerne, og mente man kunne lage noe bedre i Norge. Han tiltrakk seg kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere, og utviklet et litt uferdig produkt i samarbeid med en stor kunde – med gradvis forbedring over tid i nær kontakt med markedet. Hele tiden på jakt etter nye finesser og smarte funksjoner. Samtidig skjedde det vi har sett i nyere tid med lovende norsk teknologi; den ble solgt til utlandet.

Hans historie er som tatt ut av læreboken til dagens IT-gründere med begreper som lean startup, validated learning, minimum viable product, early adopters, crossing the chasm, pivots og born global. Datidens hullkortmaskiner revolusjonerte arbeidet med å kategorisere og administrere store datamengder. I dag er det big data som gjelder, eller stordata, og kanskje er det norske gründere som jobber med nåtidens ”hullkortmaskiner” som kan revolusjonere markedet slik Bull gjorde det i sin tid.

Det er denne mannen DND hedrer ved å kalle sin årskonferanse Rosing. På årets event ble nåtiden hedret med priser til de som har utmerket seg på sine områder, og som dermed kan smykke seg med noe av Bull sin storhet.

Selv om prisvinnerne er kjent, kan de ikke nevnes for ofte:

  • Årets toppleder: Christine Bergland og Arne Mjøs
  • Årets IT-direktør: Erik M. Hansen
  • IT-sikkerhetsprisen: Helsenorge.no
  • Årets Girl Geek: Karen Dolva
  • Hedersprisen: Erik Fossum

Det å rose norsk IT-bransje på denne måten er viktig for å synliggjøre et høyt nivå samtidig som Fredrik Rosing Bull gis sin anerkjennelse. Det er en fin kombinasjon av fortid og nåtid i norsk IT-bransje.

Det er i år 100 år siden han ble ansatt hos Storebrand, noe som er verdt å minnes. Det er samtidig viktig å gjøre ære på dagens helter med Rosing-priser, og til neste år skjer det 23. november i samme kulturkirke som i år.

(Foto: Computerworld)


Publisert:
– Computerworld (CW)
– Dataforeningen (DND)
– Referert i andre medier

Tidligere CW-kronikker:
– Cybersikkerhet på styrerommet (Uke 35-2016)
IT i praksis. Og i teorien. (Uke 42-2016)