Det er ingen nyhet at internett utgjør en stadig større trussel for organisasjoner. Det har mange IKT-avdelinger jobbet lenge med. Det begynner også å sige inn at denne trusselen er et topplederansvar som berører hele virksomheten. Men hva skjer på styrerommene?

Dette er ingressen til min første kronikke som styreleder i Den Norske Dataforening (DND) publisert i Computerworld (CW) for en tid siden. Som styreleder i DND skal jeg skrive en slik kronikk hver sjette uke i et panel med fem andre faste skribenter – som p.t. er Paul Chaffey (statssekretær i KMD), Håkon Haugli (adm. direktør i Abelia), Steffen Sutorius (direktør hos Difi), Magne Jørgensen (professor ved Simula Research Laboratory) og Truls Berg (generalsekretær i Innovation Forum). Jeg ble for øvrig valgt som styreleder i DNDs hovedstyre i april i år, noe du kan lese mer om her.

Kronikk i ComputerworldJeg velger selv tema for kronikkene, men det vil naturligvis dreie seg om IKT som er mitt fag og DNDs virkeområde. Min første kronikk omhandler cybersikkerhet på styrerommet da det opptar meg mye, det var smått med andre norske artikler på området, og sikkerhet er et viktig fagområde i DND med mange eventer og deltagere; fra store nasjonale konferanser til små nettverks- og faggruppemøter rundt omkring i landet. Selv har jeg jobbet med cybersikkerhet i ti år som CEO i Invenia AS i Tromsø, jeg har lang styreerfaring, og er involvert i FoU på dette området ved to universiteter. Mer om det ved en senere anledning.

Kronikken ble først publisert på CWs nettsider (her) for så å komme i påfølgende papirutgave. Den er også publisert hos DND (her) og Abelia i NHO (her). Det har vært mange og positive tilbakemedlinger på teksten, noe som kan bety at temaet er på vei inn på radaren til toppledere og styrer i Norge. Dette som en konsekvens av den store og strategiske risikoen som organisasjoner nå utsettes for som følge av den dramatiske og aksellererende utviklingen innen cyberkriminalitet.

Jeg håper kronikken kan være til inspirasjon for videre debatt og innsikt på dette området.

God lesning!

(Illustrasjon: Computerworld)