Helgen 15-17. april 2016 ble det årlige landsmøtet i Den Norske Dataforening (DND) avholdt; denne gang i vakre Ålesund. Et slikt landsmøte behandler en rekke saker i hht. vedtektene – herunder valg av hovedstyre i foreningen. Jeg var på forhånd spurt av valgkomitéen om jeg kunne tenke meg å være kandidat til styreledervervet, noe jeg sa ja til etter nøye overveielse – for å være sikker på at jeg har tid og virkelig kan tilføre noe i et slikt viktig verv. I sak 13 ble det avgitt skriftlige stemmer fra delegatene på ny styreleder, og det var med spenning jeg ventet på siste sak 20 der resultatet ble bekjentgjort – og med ett var jeg valgt til ny styreleder. Det er en stor tillitserklæring, et ærefullt verv og en spennende utfordring jeg nå tar fatt på.

Det nye hovedstyret

Styret skal i hht. vedtektene bestå av tre eksterne medlemmer samt styrelederne i de tre distriktsforeningene i Norge. Etter valget består det nye hovedstyretav følgende personer:

nettsidene til DND står det følgende om styrets ansvar:

“Dataforeningen har ett profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av foreningen og for administrasjonen, som er organisert som aksjeselskap. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen slik at målene nås. Styret skal fremlegge strategier, planer, budsjetter og regnskap for landsmøtet. Styret rapporterer også fremdrift innenfor gjeldende strategiperiode.”

Du kan lese en utfyllende presentasjon av det nye styret gitt av DND selv.

Kort om Dataforeningen

Foreningens navn er Den Norske Dataforening med kortformen Dataforeningen eller DND. Engelsk betegnelse er Norwegian Computer Society med forkortelsen NCS. Foreningen er tilsluttet International Federation for Information Processing, Council of European Professional Informatics Societies og Nordisk Dataunion.

Foreningens formål er å være en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. På nettsidene står det p.t. følgende:

“Den Norske Dataforening (DND) er Norges største IT-faglige forening – et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.”

Følgende er foreningens viktigste oppgaver:

  • Skape kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom personer og virksomheter som gjennom sitt yrke eller personlige interesse er opptatt av de faglige sidene ved informasjonsteknologi og databehandling.
  • Belyse problemstillinger vedrørende informasjonsteknologi og databehandling overfor norske offentlige myndigheter, andre faglige sammensluttninger og allmenheten, bl.a. for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået om IT heves.
  • Sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av informasjonsteknologien.

Dataforeningen er en ruvende IT-forening i Norge, og den ble faktisk etablert så tidlig som i 1953. Det hele startet med «Hullkortklubben Team» i 1953 som senere ble Norsk Databehandlingsforening. I 1960 ble Norsk Selskap for Elektronisk Informasjonsbehandling etablert, og de to foreningene eksisterte lenge side om side til de fusjonerte til én forening i 1976 – Den Norske Dataforening.

Mange medlemmer og stor aktivitet

DatDataforeningen Logoaforeningen har i skrivende stund nærmere 9.000 medlemmer over hele landet, og arrangerer i 2015 over hundre store og små arrangementer med mange tusen deltagere. De mest kjente er for mange Software-konferansen i februar hvert år og den velkjente Rosing-konferansen i november med sine anerkjente keynotes og prisutdelinger.

Nye arrangementer er i ferd med å etablere seg som viktige nasjonale konferanser med hundrevis av deltagere innen f.eks. eHelse, sikkerhet, systemutvikling og digitale brukeropplevelser. Det er også verdt å nevne Datakortet og Norsk Test som viktige virksomheter. DND har også egne råd, utvalg og fora, f.eks. IT-politisk råd, Forskningspolitisk utvalg, Norsk Helse-IT (NorHIT), Strategisk nettverk for IT-direktører (SnIT) og Studentnettverk.

Det er de såkalte ildsjelene som driver frem foreningen rundt omkring i landet, dvs. personer som påtar seg stor og små verv – fra hovedstyre, distriktsforeninger, faggrupper, eventer etc. Det var over 800 ildsjeler involvert i 2015. Fantastisk, spør du meg. Den faglige aktiviteten drives mye gjennom faggrupper og arrangementer i form av konferanser, seminarer, kurs og nettverksmøter. Det finnes en IT-kalender hvor alle arrangementer publiseres, og her er det noe for enhver smak. Foreningen har også egne produkter.

Foreningen har et sekretariat i form av et servicekontor med fast ansatte som betjener daglig drift og service overfor medlemmer, samarbeidspartnere, presse og andre involverte. Det har i mange år vært ledet av Tone Dalen som har et stort hjerte for DND – sammen med sine ansatte. Det bør også nevnes at DND har mange samarbeidspartnere og støttespillere som omtalt her.

Det er så mye mer å si om denne viktige IT-foreningen med sin lange og stolte historie, men jeg overlater til deg å lese mer på DNDs nettsider. Du kan også holde deg løpende orientert på Facebook og Twitter.

Landsmøtet 2016 og ny strategi

Årets landsmøte ble avholdt i Ålesund den 15-17. april der det ble arrangert en ildsjelsamling fredag og lørdag forut for det formelle landsmøtet lørdag ettermiddag. Det samlet mange ivrige DND-sjeler fra hele landet til en aktiv og kreativ dugnad om foreningens fremtid.

DND Landsmøte 2016

DND har jobbet med ny strategi i 2014-15 gjeldende frem til 2020, noe som ble vedtatt i fjor. Hovedoppgaven til det nye hovedstyret blir derfor å implementere og kalibrere denne strategien i tiden fremover – og se til at vi når de mål som er satt frem til 2020.

Den bærende visjonen er sterk og klar:

“Ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge”

Du kan finne DND sin nye strategi på en egen nettside, og gi gjerne tilbakemelding til DND eller meg på det du leser der. Hensikten er ikke bare å statisk publisere det som er vedtatt, men skape dialog rundt en levende strategi i årene fremover.

La meg avslutte dette innlegget med igjen å takke Landsmøtet 2016 for tilliten som ny styreleder i DND.