Dette er min andre kronikk som styreleder i Den Norske Dataforening (DND) publisert i Computerworld som del av et fast skribentpanel. Den ble publisert i uke 42-2016, og er gjengitt nedenfor.


For kort tid siden ble rapporten ”IT i praksis 2016” lansert basert på en undersøkelse blant de 500 største virksomhetene i Norge. Den viser at det er mye god IT som praktiseres der ut blant IT-ledere og ansatte. Men hva med topplederne?

IT i praksis” er en årlig undersøkelse som kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Den analyserer og presenterer resultatene fordelt på ulike tema, og ser på utvalgte strategiske utfordringer i årene fremover. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Management Consulting med IKT-Norge, Visma og DND som samarbeidspartnere. Den ble lansert for niende gang for noen uker siden.

Undersøkelsen skal bidra til IT-utviklingen i Norge, noe som er et stort mål. Den er visstnok en av de mest omfattende på sitt området her til lands, og den skal gi et faktabasert fundament for debatten om IT-utviklingen i Norge. Samtidig skal den være et nyttig redskap i IT-arbeidet for mange ledere. Og nettopp lederes forhold til og arbeid med IT er noe av det mest sentrale her, noe jeg kommer tilbake til.

Kronikk i Computerworld

IT i praksis. Og i teorien.

Morten Thorkildsen, tidligere styreleder i DND, har sagt at rapporten er en undersøkelse som kan gi oss innsyn i norske IT-lederes utfordringer på et nivå og med et volum som vi sjelden har sett tidligere. Det er ikke uten grunn at DND har vært en mangeårig samarbeidspartner i utarbeidelsen av undersøkelsen.

Kort fortalt så presenterer den innledningsvis de mest sentrale strategiske utfordringer for norske virksomheter de neste årene. Deretter kommer utvalgte tema, f.eks. digitalisering av offentlig sektor, organisering og styring av IT-funksjonen, IT-modenhet og gevinstrealisering. Aktuelle tema som bør interessere mange.

Det fremkommer mye positivt, suksesshistorier fortelles, og mange tar i bruk IT på nye måter og områder. På den andre siden påpekes noen sentrale utfordringer:

  • Norge har digital utvikling, men det går sakte
  • Kommunene er digitale sinker
  • Toppledere må i større grad se verdien som IT kan skape
  • Langt flere bør benytte seg av gevinstrealisering

Jeg kunne sagt mye om disse punktene, men velger å fokusere på det med lederansvar som er avgjørende for hvordan IT kan skape verdier fremover.

Rapporten viser at IT-ledere mener at kun syv prosent av topplederne har svært god kompetanse med hensyn til gevinstrealisering, og at nesten halvparten har dårlig eller svært dårlig kompetanse på området. For mellomlederne, som ofte har det praktiske ansvaret, er tallene enda dårligere. Det er dårlige nyheter.

En annen undersøkelse blant 500 norske ledere, utført av Aftenposten og Opinion, viser at ni av ti mener at den teknologiske utviklingen vil gi det norske samfunnet store utfordringer i årene fremover. Men det er bare 40 % som mener at teknologi vil spille en avgjørende rolle i egen virksomhet. Og kun to prosent mener at den samme utviklingen vil påvirke deres virksomhet negativt. Adm. direktør Håkon Haugli i Abelia har karakterisert dette som naivt. Helt enig.

Aftenposten har omtalt dette på en treffende måte:

”Vi ser orkanen som kommer dundrende mot oss, men regner med at den vil skifte retning og blåse forbi”.

Situasjonen er naturligvis ikke bare negativ, og det er mye god IT-praksis som undersøkelsene viser. Det er likevel mange ledere som trenger en realitetssjekk, som Adm. direktør Heidi Austlid i IKT-Norge så riktig har sagt det. Jeg vil legge til at de også må omdanne et teoretiske syn på IT til god og verdiskapende praksis.

La meg avslutningsvis peke på noe fundamentalt i denne sammenhengen: Kunnskap. I den forestående digitaliseringen av Norge, der IT skal gi økt innovasjon og store gevinster for samfunn og bedrifter, må vi forstå hva som er i ferd med å treffe oss. Selv om mange kanskje føler at de ikke er så berørt av denne utviklingen, skyldes det at orkanen ikke har rammet ennå – ikke at den har passert. På kort sikt må arbeidslivet gjøres mer kompetent. I det lengre bildet må teknologifagene styrkes i hele utdanningsløpet.

Mange mener at årets statsbudsjett ikke gir et slikt kunnskapsløft. Det er derfor interessant å se at Abelia, IKT-Norge, Tekna og NITO har samlet seg om felles krav om et nasjonalt løft for å heve IT-kompetansen i Norge. Det bør ikke forbli teori.

DNDs visjon er å være et kompetansenettverk i et digitalt Norge, og det er en uavhengig og ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Det er et samlende nettverk for utøvere og brukere av IT med mange tusen medlemmer og ildsjeler rundt omkring i Norge. Samtidig er det en viktig nasjonal stemme som i teori og praksis bidrar til bedre bruk av IT – i et stadig mer digitalisert Norge.

(Illustrasjon: Computerworld)


Publisert:
Computerworld (CW)
Dataforeningen (DND)
– Referert i andre medier

Tidligere CW-kronikker:
Cybersikkerhet på styrerommet (Uke 35-2016)