Kristin HalvorsenTV2-nyhetene rapporterte i kveld at Kristin Halvorsen blir ny kunnskapsminister, mens dagens kunnskapsminister Bård-Vegard Solhjell går ut av regjeringen for å bli parlamentarisk leder for SV på Stortinget. Det må man si!

Her er forklaringen: “Etter å ha gått til valg på skole, barn og unge, har SV hele veien ønsket å beholde Kunnskapsdepartementet, men Arbeiderpartiet har presset hardt på i forhandlingene for å få kloa i dette. Dermed måtte SV gi fra seg Finansdepartementet.” VG har i kveld fulgt opp dette med sitt eget oppslag med den tittelen “Kristin Halvorsen blir kunnskapsminister”. Ikke at VG sitter på fasiten, heller ikke TV2, men dette lukter sannhet selv om det er Jens Stoltenberg som forvalter sannheten i denne saken.

Her er en liten påminnelse om Kunnskapsdepartementet rolle og ansvar: “Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere. Utvikling, endring og omstilling må gå hånd i hånd med bevaring og overføring av tradisjoner og verdier. KD arbeider for at Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem samt produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital. KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.” Ikke så rent lite, dette!

Mens vi holder pusten i påvente av fasiten til Jens Stoltenberg, kan jeg minne om Abelia sin regjeringserklæring for 2009-2013 som omhandler det som Kristin skal jobbe med; dvs. kunnskapsbasert virksomhet. Få er bedre enn Abelia til å uttrykke slik, så her er en kort oppsummering av den:

“Norsk nærings- og arbeidslivspolitikk har hatt fokus på arbeidsplasser i tradisjonelle industribedrifter. Fundamentet for den norske velferdsmodellen må fornyes. Fremtidens politikk skal i sterkere grad rette søkelyset på kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Motoren blir de globale kunnskapsbedriftene. Drivkreftene blir universitetene, forskningsinstituttene og forsknings og utviklingsmiljøene i bedriftene. Mekanismen blir attraktivitet. Fremtidens internasjonale konkurranse kommer til å handle om å være attraktiv. Regjeringen må ha som ambisjon at Norge skal bli det mest attraktive landet i verden for lokalisering av fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv.

Dette betinger fokus på tre områder:

  • Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle virkemidler og skape rammebetingelser som gjør det attraktivt for fremtidens næringsliv å lokalisere seg i Norge.
  • Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner slik at disse tiltrekker seg den beste kompetansen og de beste bedriftsrelasjonene.
  • Regjeringen skal ta ansvar for å skape en samspill offentlig sektor som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i, og som frigjør ressurser til annen verdiskapende virksomhet.

Vel, da er det bare å holde pusten til kommende uke når Jens avslører sin ministerfasit. Fortsatt god helg!