For et par dager siden dumpet det ned et brev i postkassen min, dvs. i innboksen. Det var fra et patentbyrå med den gledelige meldingen om at  Invenia er innvilget patent i USA på vårt produkt Ensafer for kryptering av skytjenester – som f.eks. Dropbox. Tilsvarende patentsøknad for Europa er under behandling, så kanskje kommer det seilende inn nok et brev om ikke lenge. Patentet gir oss rett til å utnytte denne oppfinnelsen i 20 år før den slippes fri. Invenia eier patentet mens jeg og to andre ansatte står som oppfinnere. Så nå er jeg blitt oppfinner. Offisielt sett.

Hva er et patent?

Patentstyret i Norge definerer et patent på denne måten:

“Et patent beskytter en teknisk løsning på et problem. Patentet gir en tidsbegrenset enerett. Med denne eneretten kan den som eier patentet nekte konkurrenter å utnytte samme løsning så lenge patentet er gyldig.”

Wikipedia definerer det slik: “Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurrenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom, vanligvis 20 år. I denne perioden kan andre hindres i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentbeskyttet.”

Patenter ble i sin tid innført for å fremme samfunnets utvikling ved å gi innehaveren av patenter enerett til å utnytte oppfinnelsen i en begrenset tid mot at patentsøkeren beskrev teknologien i detalj for allmenheten. Etter den begrensede perioden med vern faller oppfinnelsen i det fri og alle kan utnytte den. I mellomtiden kan oppfinneren(e) dra nytte av patentet sitt på ulike måter.

Hvis du vil vite mer om patenteringens historie, som skriver seg helt tilbake til det antikke Hellas ca. 500 år før Kristus, kan du lese mer om det her. I dag er patentering og IPR svært viktig, spesielt fordi samfunnet mer enn noen gang er tuftet på kunnskap og teknologi.

Hva er så vårt patent?

Vi har i mange år jobbet med utvikling av programvare for ende-til-ende kryptering av sensitiv informasjon som ønskes lagret og delt med andre via Internett. Det har resultert i produktet Ensafer, og vi har nå fått patent i USA på metoden vi bruker for å få til slik kryptering uavhengig av hvilken skytjeneste det gjelder. Ensafer er det vi kaller en teknologisk plattform for å kryptere skytjenester.

Ensafer for Dropbox encryptionVi så tidlig at det vi gjorde var unikt, så allerede i 2011 leverte vi inn første patentsøknad for Ensafer. Det er en annen oppfinnelse enn det vi nå har fått patent på, og kan resultere i nok et patent. Patentet som er innvilget i USA ble innlevert som søknad 2. oktober 2012, dvs. samme dag som jeg stod på scenen på The DEMO Conference i Silicon Valley (verdens største lanseringskonferanse for ny teknologi) som et av mange selskaper fra hele verden. Årsaken til at søknaden ble levert da, var at man ikke kan publisere eller gjøre offentligheten kjent med oppfinnelsen før søknad sendes.

Nedenfor er en video fra vår presentasjon med nesten 1.000 tilhører og 100 pressefolk. Det var første gang vi presenterte offentlig vårt konsept for å kryptere andre skytjenester – som f.eks. Dropbox. Det var på det tidspunktet kun en demo og et konsept, og ikke et markedsklart produkt. Se for øvrig mitt blogginnlegg her fra konferansen for tre år siden.

I dag er dette blitt til produktet Ensafer Files, og det har naturligvis blitt endret i forhold til demoen. Den viser imidlertid hva vi tenkte på den tiden – og hva som var grunnlaget for patentet vårt.

Det å skrive en søknad er en nokså krevende prosess, spesielt når man går internasjonalt som oss. Patentstyret skriver her hvordan man søker patent. Det kan dessuten ta mange år å avklare en patentsøknad, og for vår del har det tatt tre år.

Patentet har den litt kryptiske tittelen “Method for secure storing and sharing of a data file via a computer communication network and open cloud services”. Det er eid av Invenia med de tre ansatte Anders Andersen, Øyvind Pedersen og meg som oppfinnere. Det er United States Patent and Trademark Office som har godkjent patentet.

Krav til programvarepatent

Det å få patent på programvare har tradisjonelt sett ikke vært enkelt. I Europa har det derfor ikke vært vanlig å søke patent på det, mens det er mer vanlig i USA.

Patentstyret skriver om patentering av programvare og apper, og der heter det bl.a:

“Oppfinnelsen kan patenteres hvis begge disse vilkårene er oppfylt:

  1. programvaren inngår i en teknisk løsning, enten som underliggende forutsetning i et dataprogram eller i en hardwarekomponent, og
  2. bruk av datamaskinen i denne tekniske løsningen resulterer i en funksjon, metode eller prosess.

Forutsetningen for patenteringen er at oppfinnelsen tilfredsstiller visse kriterier, de såkalte patenterbarhetskriteriene.”

Met patenterbarhetskriteriene menes at et patent må oppfylle kravene nyhet, oppfinnelseshøyde og industrielt utnyttbar. Programvare kun i form av en matematisk algoritme er ikke patenterbar i seg selv. Men hvis den brukes i en teknisk sammenheng, kan den tekniske løsningen der algoritmen inngår patenteres. Det må nevnes at USA er mer liberal på dette området enn Europa, dvs. at oppfinnelsen ikke må dreie seg om teknikk/teknologi.

Hvorfor patenterer Invenia?

Det er mange grunner til ikke å patentere; f.eks. at det er vanskelig å nå frem, det er tidkrevende og dyrt – og det gir ikke god nok kost/nytte-effekt. Og for små bedrifter som Invenia er det ekstra krevende. Men det er tilsvarende gode grunner for å gjøre det.

For Invenia handler det om å beskytte vår IPR, få dokumentert at det vi utvikler er innovativt, nyskapende og i verdensklasse – og for å skape fortrinn og sette opp hindringer for våre konkurrenter. Vi kan også lisensiere vår oppfinnelse globalt til andre bedrifter.

image.png

Kort sagt gir patentbeskyttelse oss større mulighet til å sikre våre investeringer i Ensafer og få avkastning på de store kostnadene slik nyskaping og produktutvikling betyr for oss. Det øker også verdien på selskapet, noe våre aksjonærer setter pris på.

Patentet vårt i USA viser også at det ikke nødvendig å være lokalisert i Silicon Valley for å være i verdensklasse – eller Oslo for den saks skyld. Tromsø er nå satt på patentkartet innen kryptering.

Jeg håper dette innlegget har gitt litt mer kunnskap om patenter  – og naturligvis nyheten om at Invenia har fått patent på Ensafer i USA. Kryptering er viktigere enn noen gang pga. den dramatiske økningen i nettkriminalitet, datainnbrudd og personvernbrudd. Og ende-til-ende kryptering er eneste måte å beskytte seg fullt og helt på, noe Edward Snowden har gjentatt mange ganger. Men det er vanskelig og tidkrevende å utvikle slik teknologi, bare spør oss. Men nå har heldigvis myndighetene i USA gitt oss sitt patentstempel.

Her er avslutningsvis noen andre lenker hvis du ønsker å lese mer om patentering:

———–

Oppdatering 30.09.15:
– iTromsø: “Krypto-selskap får USA-patent
– Nord24: “Er du redd for at noen skal lese meldingene dine? Tromsøfirmaet har funnet en løsning