I mitt forrige blogginnlegg om Invenia som nylig har fått patent i USA på kryptering av skytjenester med Ensafer, hadde jeg en liten innledning om hva et patent er – som grunnlag for å forstå hva vårt patent egentlig bunner i. Her nevnte jeg kort at patenter skriver seg nokså mange år tilbake i tiden; nemlig til det antikke Hellas ca. 500 år før Kristus. Den mer moderne og formelle formen for patentrett er fra på 1400-tallets Firenze. Det fenget meg så mye at jeg måtte grave litt mer i denne (for noen tørre) historien. Resultatet ser du nedenfor. 

Jeg fant mye når jeg begynte å grave på nettet, men det mest informative var en infografikk fra University of Southern California. Den gir en visuell og kronologisk fremstilling av patentrettens historie fra det antikke Hellas og frem til moderne tid. Og siden USC er i USA, avslutter den med årstallet for når US Patent Law ble etablert.

Hvis du bruker et par minutter på å rulle deg gjennom grafikken nedenfor, har du faktisk lært ganske mye på kort tid. Og siden det er viktig å lære noe nytt hver dag, er patentrett dagens dose.

God fornøyelse!

History of Patent Law