Det skjer noe spesielt i Nord-Norge hvert halvår. Vel, det skjer jo noe her nord hele tiden, men det er litt ekstra spennende når SpareBank 1 Nord-Norge presenterer Konjunkturbarometer for Nord-Norge hver vår og høst. Følgende står på nettsidene deres:

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har som formål å sette dagsorden i nordnorsk samfunnsdebatt. SpareBank 1 Nord-Norge har siden 1995 utgitt dette i samarbeid med ulike aktører. Det har vært på nett siden høsten 2002. Vi håper at dette vil bidra til å fremme Konjunkturbarometeret som en arena for kompetansebygging og kunnskapsformidling. Hovedsamarbeidspartnere er Innovasjon Norge, og Norut AS som er forskningsmessig ansvarlig. Fokus er rettet mot økonomiske forhold i Nord-Norge, gjennom en bransjevis tilnærming med nasjonale og internasjonale forhold som bakteppe. Med hver utgave følger et bilag som omhandler tidsaktuelle problemstillinger; ARENA.”

ARENA er et bilag som tar opp et viktig tema i tiden, og i fjor høst var det kulturnæringene som stod i fokus. I fjor vår var det scenarier for Nord-Norge anno 2040. Vårens bilag omhandler sosiale medier, og i vinter fikk jeg det ærefulle oppdraget å være redaktør for dette bilaget. Jeg har jobbet mye sammen med en rekke kompetente personer siden da som alle har vært med på å bidra til ny kunnskap gjennom vårens ARENA.

Mer om begge deler i morgen etter at Adm. direktør Hans Olav Karde har presentert det hele i bankens lokaler i Tromsø kl. 08.00-10.00.

Stay tuned!