I dag lanserte SpareBank 1 Nord-Norge sitt halvårlige Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Det ble presentert av Adm. direktør Hans Olav Karde på et frokostmøte i bankens lokaler i Tromsø. Det ble samtidig lansert i Bodø av Viseadm. direktør Oddmund Åsen samt flere steder i landsdelen utover dagen. Dette er for øvrig 30. utgave i rekken, så det er blitt en kjent varemerke med lang tradisjon. Hvis du vil vite litt mer om det, skrev jeg i går et lite blogginnlegg i påvente av dagens fremleggelse.

Så til saken: Konjunkturbarometeret har alltid et bilag som tar opp et viktig tema i tiden, noe som kalles “ARENA”. I denne utgaven var temaet sosiale medier, og jeg fikk i vinter det ærefulle oppdraget med å være redaktør med det faglige ansvaret for det store spørsmålet: “Hva er sosiale medier"?”. Resultatet er et dokument på 20 sider som er stiftet fast inne i barometeret – for de som har papirutgaven. Rød Tråd AS har ansvaret for design og produksjon av disse to dokumentene, og i år har de også bidratt faglig da sosiale medier er hjemmebane for et kommunikasjonsbyrå.

Klikk for PDF   Klikk for PDF

Det var ikke selvsagt hvordan årets tema skulle løses da sosiale medier er et område med mange stemmer og synspunkter. Løsningen ble en kombinasjon av teori og praksis med tillegg av en omfattende spørreundersøkelse blant nordnorske bedrifter. I lederen min har jeg omtalt innholdet slik:

ARENA ser nærmere på sosiale medier, og hvordan nordnorske bedrifter forholder seg til denne utviklingen. Det er et ungt område i rask utvikling, og det er derfor mye vi ønsker å fortelle. Mye må dessverre utestå av plassmangel, men vi håper å gi et overblikk som gir kunnskap og motivasjon til å fortsette reisen på egen hånd. Det gjør vi ved å kombinere fire faglige tema med nyttige tips, gjesteinnlegg og gode eksempler fra Nord-Norge. Sistnevnte viser hvordan fire virksomheter bruker slike tjenester på ulikt vis. To av disse er fra kulturnæringen, som tidlig så muligheten til å skape engasjement og nettverk på nye måter. Vi har også tatt temperaturen på nordnorske bedrifter og presenterer en fersk spørreundersøkelse om bruk av sosiale medier.

Resten av lederen kan leses her eller ved å åpne PDF-utgaven her. La meg ikke avsløre mer her og nå, men overlater til den enkelte å søke mer kunnskap i selve dokumentet. Se også på det spesielle designet som Rød Tråd har gitt arenabilaget med sine mange små detaljer; f.eks. ti tweets fra ti land etter at jeg ba nettet definere begrepet “sosiale medier” med inntil 140 tegn. Det kom mange forslag, og ti gode kan du lese i bilaget. Disposisjonen ble som følger:

image

Her går vi altså fra teori på side 4 til praksis på side 16 med fire eksempler og en spørreundersøkelse underveis. For å gå fra ord til handling, foreslår ARENA et eget rammeverk for sosiale medier som er en stegvis prosess fra forretningsmessig forankring til praktisk bruk. Det må naturligvis fylles med mer innhold i den enkelte virksomhet, men jeg håper det kan danne en ramme og ledetråd for arbeidet. Jeg kan jo også nevne at vi har brukt sosiale medier aktivt i utarbeidelsen av bilaget, og på den måten vist at det er mulig å ta egen medisin. I alle fall i dette tilfellet.

Målet har vært å spre kunnskap, interesse og entusiasme for sosiale medier i det nordnorske landskapet. Jeg håper også at mange andre utenfor landsdelen kan finne nytte i innholdet som er skapt. Selv om mitt fokus er arenabilaget, vil jeg sterkt anbefale å lese konjunkturbarometeret som er hovedinnholdet. Det har som vanlig fått mange presseoppslag, både på nett og papir. Et søk på Google vil gi det du trenger der hovedessensen er som følger hentet fra lederen til Hans Olav Karde: “De globale konjunkturene har svingt kraftig gjennom nedgangskonjunkturen, men Norge og spesielt Nord-Norge ble som forventet rammet i liten grad. Tilbakeslaget i Norge har vært mindre enn i mange andre OECD-land, og Nord-Norge er den regionen som har klart seg best”. Det er gode nyheter!

Til slutt: En spesiell takk til Simen G. Fangel i Rød Tråd som var med i redaksjonen, og som på en fin måte bidro med innsikt, kreativitet og innholdsproduksjon. Takk også til Adm. direktør Paul Chaffey i Abelia og professor Arne Krokan ved NTNU for gode gjesteinnlegg, og øvrige faglige bidragsytere og kilder slik det er behørig omtalt på side 3 i bilaget. Også takk til de 309 som svarte på vår store spørreundersøkelse om sosiale medier blant nordnorske bedrifter! Invitasjonen ble formidlet via epost, sosiale medier og et blogginnlegg jeg skrev i mars.

Helt til slutt; her er tre av ti tweets som definerer sosiale medier hentet fra bilaget:

Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde

Visste du forresten at Twitter kan nytes til kaffen? Som tweets, ikke sweets.

God lesing!