Det er håp i hengende snøre for små konsulent-selskaper selv om det er vanskelige tider.

“Små konsulent-selskaper vokser i krisetider når kundene blir mer opptatt av enkeltpersoner”, heter det i en artikkel på digi.no i dag. Videre står det blant annet:

“En kostnadseffektiv organsiering med mindre adminsitrative utgifter gir resultater.”

“Han erfarer ofte at kunder er mer opptatt av å engasjere enkeltpersoner med spisskompetanse og som kjenner deres virksomhet fra tidligere oppdrag og ikke minst har vist leveranseevne, enn hvor de er ansatt.”

“Mindre konsulentselskaper kan drive mer kostnadseffektivt. Vi sitter ute hos kundene og henter inn kompetanse enten fra de store eller fra nisjeselskaper ved behov. Skal vi arrangere seminarer leier vi heller lokaler i sentrum, sier Munkeby.”

“Effekten av finanskrisen kan være at en ser en ny type konsulentfirma som enten er mindre og mer spisset kompetansemessig eller en annen kostnadsstruktur som gjør at en står mer rustet mot svingninger i markedet enn hva man kanskje er i dag.”

Vanskelige tider krever fokusering, både på kunde- og leverandørsiden. Dette er en mulig strategi og markedsmulighet for de mange små konsulent-selskapene i IT-bransjen, bl.a. for mitt eget selskap Invenia Consulting AS i Tromsø.