Travle dager i disse krevende tider har ført meg bort fra bloggen min. Det blir nok et ujevnt tilsig av innlegg her i tiden fremover begrenset av hardt og krevende arbeid med egne IT-virksomheter i tiden fremover.

Vi står han av, som det heter her nord, selv om det er vanskelige tider for IT-bransjen og verden (faktisk) for øvrig.

Godt nyttår – og lykke til!