Digi.no kan i dag formidle at David Paterson, guvernør i delstaten NY, har funnet et gullegg for å bøte på det store underskuddet de har på $ 100 milliarder: Skatt på nedlasting fra Internett!

Snakk om genistrek. Og han har sikkert en plan for hvordan dette skal gjøres på en enkel, effektiv og sikker måte. For enkelt høres det ikke ut. Hvor heldige er ikke NY som har en så oppvakt, fremtidsrettet og innbyggervennlig guvernør!

Bare vent til noen av våre politikere i Norge leser dette. Det finnes jo mange gode kandidater å velge blant våre nasjonale politikere på Stortinget og i Regjeringen. Det er jo tross alt valgår der finanskrise og budsjettunderskudd skal dekkes.

Godt valg!