Det var tittelen på et foredrag jeg holdt sist uke på årsmøtet til Næringslivets Sikkerhetsråd. Eller rettere sagt; på den faglige delen etter årsmøtet. Datasikkerhet er mye i media for tiden pga. sterkt økning i datakriminalitet, dårligere sikkerhet, mer hacking og andre forhold. Jeg har skrevet flere blogginnlegg om datasikkerhet, bl.a. om at sikkerhetsfrykten er stigende i verden.

Hvem og hva er så NSR? Dette sier de om seg selv på nettsidene sine:

Næringslivets Sikkerhetsråd er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet.

De er bl.a. opptatt av datasikkerhet, og det er årsaken til at de utfordret meg med et slikt foredrag. Det er en ære å få holde et slikt innlegg for tilhørere med stor faglig kunnskap og erfaring innen ulike sikkerhetsområder. Invenia er for øvrig medlem i NSR.

Kort fortalt snakket jeg om utfordringene ved å lagre og dele data på Internett, aktuelle løsninger, mangelen på kryptering og hvordan vi har løst dette med vår løsning for kryptert lagring, deling og samhandling på nettet kalt Yoobits.

Jeg er naturligvis ikke den beste til å si hvordan det gikk, og overlater det til Aktuell Sikkerhet som var til stede med sin redaktør Even Rise. Han har skrevet et innlegg på deres nettsider som gir et lite innblikk i det jeg pratet om. I ingressen heter det: “Mengden skybaserte lagringsmuligheter gjør at Terje Wold lurer på om vi er i ferd med å miste all kontroll. Han advarer mot manglende kryptering og sikringstiltak.” Resten kan du lese her. Bildet har jeg tillat meg å hente derfra.

Aktuell Sikkerhet arbeider for øvrig med sikkerhetsløsninger, avdekker sikkerhetsrisiko og –behov, og gir faginformasjon om slike løsninger i privat og offentlig sektor. De utgir et magasin seks ganger i året i tillegg til nettsidene aktuellsikkerhet.no som er verdt et besøk dersom sikkerhet angår deg i en eller annen form.

Er datasikkerhet på Internett det umuliges kunst? Nei, det er bare litt vanskelig for tiden. Og det blir ikke lettere i fremtiden. Helt sikkert.