I går avholdt Abelia generalforsamling i Næringslivets Hus på Majorstuen. Jeg hadde gleden av å lede den som styreleder de siste to årene, noe jeg tidligere har blogget om her. Det innebar at jeg var på valg, og jeg er glad for å kunne si at jeg fikk fornyet tillit for de neste to årene – som også er de to siste.

Abelia beskriver på sine nettsider det nye styret med overskriften “Nytt, sterkt styre i Abelia” med følgende ingress:

Abelias styre har endret sammensetning. Terje Wold fra Invenia fortsetter som styreleder. Ragnar Kårhus fra Telenor går fra å være styremedlem til å bli nestleder. Samtidig er det fire nye navn i Abelias styre.

Det er en sann glede å lede et slikt kompetent styre i NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Det spennende i år er at det er hele fire nye styremedlemmer som vil tilføre og forsterke styret med sin kunnskap og erfaring.

Valgkomitéen uttalte følgende: “Det har vært et mål å finne solide kandidater fra et representativt utvalg av medlemsbedrifter som speiler tyngden og bredden i Abelias medlemsmasse”. Videre: “I forhold til enkeltkandidater, har erfaring og kompetanse vært viktige kriterier. Videre er det også lagt vekt på motivasjon og engasjement for å bidra i styrearbeidet. Abelia trenger et engasjert og kompetent styre. I tillegg har valgkomiteen etterstrebet riktig kjønnsfordeling i styret”. De har gjort et grundig og godt arbeid.

Det nye styret for 2011-12 er slik:

  • Terje Wold, Adm. direktør Invenia (styreleder)
  • Ragnar Kårhus, Leder Telenor Norge (nestleder)
  • Ivan C. Burkow, Adm. direktør Norut
  • Eva S. Dugstad, Adm. direktør Institutt for energiteknikk (IFE)
  • Sigurd Grytten, Adm. direktør Burson-Marsteller
  • Janne Log, Kommunikasjonsdirektør Handelshøyskolen BI
  • Einar T. Moe, Country chair Det norske Veritas
  • Norunn Myklebust, Adm. direktør Norsk institutt for naturforskning, (NINA)
  • Hege Skryseth, Adm. direktør Microsoft Norge

Du kan ta styret i nærmere øyensyn her. Jeg kan til slutt nevne at jeg hadde gleden av å være styremedlem i de fire første årene av Abelia sitt virke, dvs. fra 2001-05. Det betyr at Abelia er 10 år, noe jeg skal komme tilbake til i et eget blogginnlegg. For interesserte kan jeg nevne et kort blogginnlegg jeg skrev etter fjorårets generalforsamling.