MenneskemengdeAftenposten meldte i går at 112 statlige etater har økt antallet ansatte med 12.000 i løpet av de fire siste årene med rødgrønn regjering.

“112 små og store statlige etater, direktorater, tilsyn og institusjoner har økt antallet ansatte i løpet av Stoltenberg-regjeringens første periode. Antallet statsansatte har økt med 12000, til tross for betydelige nedskjæringer innen offentlige virksomheter som Forsvaret og Jernbaneverket”, skriver avisen.

Det er ikke småtterier de rapporterer om: To av tre statlige virksomheter har økt antall ansatte, og 140.000 personer er for tiden ansatt i staten. Neste år blir det ennå flere i hht. statsbudsjettet. “Flere statsansatte er en av årsakene til den voldsomme veksten i offentlig sektor. Statens driftsutgifter øker fra 2005 til 2010 med 89,5 milliarder kroner til 138 milliarder kroner, en nominell økning på 54 prosent”. Ikke rart det er dyrt å drive AS Norge.

Nå heter det at man skal la tvilen komme tiltalte til gode, og det finnes mange forklaringer for en slik økning; f.eks. flere statlige oppgaver, endrede lover og regler, omorganiseringer, reformer, eldrebølge og flere velferdsoppgaver. Det siste året har vi i tillegg hatt en kraftig finanskrise som har medført økt aktivitet i offentlig sektor, noe som kommer på toppen av tidligere vekst. Så dette kan forklares. Poenget er at det ikke kan fortsette i samme takt pga. behovet for fremtidig innovasjon og verdiskaping i privat sektor. Vane tro må vi i Norge ha et godt samspill mellom privat og offentlig sektor. Å sprute mer penger inn i sistnevnte kan skape for stor ubalanse når verdiskaping og produktivitet igjen skal øke nå som finanskrisen i større grad kan skues i bakspeilet. Det er nemlig mange små og mellomstore bedrifter i Norge som står klare til å skape ny vekst og mange nye arbeidsplasser i et slikt samspill. Men da må de få slippe til.

Per-Kristian Foss (H) forklarer naturlig nok denne veksten slik: “De sterke koblingene mellom de rødgrønne og fagbevegelsen er en vesentlig hemsko for fornyelse. Fagbevegelsen er vanetenkende og prøver å stoppe fornyelse. Fornyingsdepartementet er blant departementene som Regjeringen har vurdert å legge ned. Det sier sitt. Det er lenge siden man hørte noe fra den kanten”. Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse skriver i en kommentar at Foss sin kritikk er både billig og berettiget. Han avslutter med å si at det er noe som skurrer når fornyingsdepartementet ser ut til å være såre fornøyd med at antallet statsansatte stadig øker. Sant nok.

Vi får håpe at Stoltenberg sin nye regjering ikke ansetter 12.000 flere de neste fire årene – selv om det finnes mange gode begrunnelser for at staten har behov for flere hoder og hender. Man bør i alle fall stille spørsmålet om det er mulig å løse noen av disse oppgavene på andre måter; f.eks. med modernisering, effektivisering, automatisering, IKT, konkurranseutsetting – og andre forhold som må tvinge seg frem når vår nye finansminister Sigbjørn Johnsen til neste år må tvinge ned pengebruken i statsbudsjettet for 2011. Handlingsregelen kan ikke overses for lenge. Og hollandsk syke skal ikke være noe godt for helsa, sier ekspertene.

En kuriositet til slutt: Et søk på Google med teksten “12.000 flere statsansatte” begrenset til den siste uka gir i skrivende stund hele 12.400 treff. Snakk om interesse! Legg for øvrig merke til at samme søkestreng uten punktum i 12.000 kun gir tre treff! Så mye kan et punktum ha å si. Nå setter i alle fall jeg punktum.