Jeg er ansvarlig for et prosjekt som skal se nærmere på bruken av sosiale medier i nordnorske bedrifter i regi av SpareBank 1 Nord-Norge. I den forbindelse skal det gjennomføres en del aktiviteter som angitt nedenfor, og jeg håper du har tid og lyst til å bidra på ett eller flere av punktene. Så les videre.

1. Vil du svare på spørreundersøkelsen?

Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse for å se hvordan det står til på dette området i landsdelen, og den er sendt ut til ca. 1.800 nordnorske bedrifter. Dersom du jobber i en slik virksomhet, må du gjerne svare ved å klikke her. Forskere ved Norut Tromsø står for utsendelse og datainnsamling. De som responderer får tilsendt resultatene og har mulighet for å vinne en iPod Shuffle. To gode ting!

2. Kan du definere begrepet “sosiale medier” med 140 tegn?

Vi skal definere begrepet sosiale medier på ulike måter, og en metode er å gjengi 10 definisjoner på Twittervis; dvs. med inntil 140 tegn. Hvis du ønsker å gi din definisjon, så skriver du den i kommentarfeltet nedenfor. Vi plukker så ut 10 definisjoner som gjengis i prosjektet med angivelse av avsender. Oppgi derfor Twitter-navnet ditt hvis du har det. 

3. Hva kan og bør bedrifter bruke sosiale medier til?

Sosiale medier er nytt for mange, og spesielt i profesjonell sammenheng. Mange spør seg derfor hva man kan og bør bruke sosiale medier til i bedriftssammenheng. Hvis du har synspunkter på det, så kan du si litt om det i kommentarfeltet.

4. Kjenner du til mulige casebedrifter?

Vi har også behov for tilgang på bedrifter som bruker sosiale medier i Nord-Norge, stort eller lite. Dette for enten å snakke nærmere med dem eller for kun oppgi det som referanse (med tillatelse). Så oppgi gjerne bedriftsnavn i kommentarfeltet nedenfor.

Hvis du heller ønsker å sende meg en epost, så er jeg å treffe på følgende adresse: “terje punktum wold krøllalfa invenia punktum no”. Hvis du kjenner andre som kan ha interesse av å bidra, er det bare å formidle dette innlegget.

På forhånd takk! :-)