Den 23. mars 1990 så Invenia dagens lys, og bedriften har siden da hatt kontinuerlig fulltidsdrift i alle år. I dag fyller dermed bedriften 20 år! :-)

Klikk for nettside

Den korte historien er som følger: Jeg hadde et personlig selskap kalt System Design mens jeg studerte hovedfag ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Tromsø i 1987-1990. Jeg påtok meg oppdrag innen systemutvikling og IT-rådgivning for bedrifter og offentlig virksomhet, og leide inn andre studenter når det ble for mye å gjøre. Det gikk heldigvis ikke ut over fremdrift eller karakterer i studiene. Derimot fikk jeg en nyttig erfaring i noe jeg likte både da og nå; dvs. å etablere bedrifter. Det er derfor ikke slik at Invenia så dagens lys den 23. mars 1990; det riktige er at den gikk over fra å være en studentbedrift til å bli en fulltidsbeskjeftigelse samme dag som jeg hadde hovedfagseksamen. Jeg hadde på forhånd avtalt med Fiskeriforskning (nå Nofima) at jeg skulle få et større oppdrag hos dem innen EDI dersom jeg bestod eksamen med god karakter. Jeg fikk 1.3 og dermed var oppdraget sikret samme dag! Selskapet skiftet navn til DataKompetanse AS, jeg fikk mine første ansatte samme år – og resten er 20 år med historie i en spennende, hektisk og ofte kortsiktig IT-bransje.

En lengre versjon av historien kommer kanskje senere. Det er fortsatt travle dager i bedriften, og vi har spennende prosjekter og produkter på gang. Vi har med andre ord fortsatt mye ugjort, og IT-bransjen er mer enn noen gang forspent med spennende muligheter. Invenia har i 20 år vært i forkant med kunnskap og teknologi med en stor visjon om å utvikle fremtiden for våre kunder. Det skal vi gjøre også i årene som kommer.

La meg kort nevne at navnet “Invenia” ble tatt i bruk i 1997, og det er latinsk for å skape, tenke ut, konstruere og finne opp. Det er sentrale verdier for vår virksomhet, og er et passende navn for en kunnskapsbedrift med høyt utdannede mennesker som jobber med fremtidsrettet teknologi.

En stor takk til alle som har bidratt til å gjøre denne lange reisen mulig, både tidligere og nåværende styremedlemmer, ansatte og samarbeidspartnere.

Gratulerer med dagen, Invenia! Her er dagens kake på minst en halv kvadratmeter. :-)

Invenia-kake