Man skal ha vært bra fjern(t avgårde) for ikke å ha fått med seg den store innenrikspolitiske saken sist uke: Datalagringsdirektivet (DLD).

Saken har eksistert ganske lenge, men den eksploderte i mediene sist uke med Høyres positive standpunkt som sammen med Arbeiderpartiet vil medføre at den vedtas. Høyre prøver imidlertid å gi inntrykk av at de ikke har bestemte seg ved å si at de skal de skal forhandle med alle parter, men i praksis har de bestemt seg. De er for. Ikke fordi DLD er utelukkende bra, men fordi summen av alle hensyn tilsier ja. For eksempel hensynet til EU og EØS. Du finner mer info på deres nettsider her (H) og her (Ap).

La meg ikke gå inn i en lang utredning om hva DLD er, for det er bare å søke på Google – så får du i skrivende stund 321.000 treff. Selv om saken har vært høyt og lavt i mediebildet i det siste, er det mange som egentlig ikke vet hva det er. Så derfor tenkte jeg bare å vise til en forklarende video fra Datatilsynet som jeg datt over her om dagen.

Den er objektiv, og du kan lese mer om temaet på deres nettsider. Nå har en sak alltid minst to sider, og ja-siden har i praksis vært Arbeiderpartiet til nå. Nå slår nok Høyre følge. Hovedargumentet er å bekjempe kriminalitet og styrke personvernet. Nei-siden mobiliserer også på mange måter og fronter, og da bør “Stopp datalagringsdirektivet” nevnes hvis du ønsker å melde deg til kamp. Det er en tverrfaglig og tverrpolitisk organisasjon som kjemper mot at Norge implementerer DLD. Litt sent kanskje, men ikke for sent. Go, go, go! Hovedargumentet er at DLD er det største inngrepet mot personvernet noen sinne.

Stopp Datalagringsdirektivet Logo

La meg til slutt avklare en misforståelse: Det sies at DLD vil bety at det registreres hvem du sender epost til (men ikke innholdet). Det stemmer hvis du bruker en operatør som pålegges lagring; f.eks. Telenor. Hvis du derimot bruker nettjenester som Gmail og Hotmail, er du utenfor fare (hvis det føles slik). Mange vil også si at det er enkelt å omgå DLD for kriminelle, noe NRK har skrevet her. På Wikipedia kan du lese mer her.

Hvis du fortsatt er usikker på DLD, kan du jo prøve Invenia sin løsning for kryptert lagring og deling av data på nettet. Da er det umulig for andre enn deg å kontrollere, se og dele innholdet.

Mitt DLD-standpunkt? Jeg håper Høyre besinner seg og kommer på bedre tanker.