Mange er, og kanskje med rette, bekymret for at den økende bruken av sosiale nettverk skal ta livet av våre sosiale liv. Mange ser de unge som bruker stadig mer tid på nettet, voksne som selv opplever å bli dratt inn i slike tjenester og eldre som strømmer til Facebook. Det er da snublende nært å konkludere med at det sosiale livet, det virkelige livet som noen vil kalle det, blir skadelidende. Ja, kanskje tatt livet av – for å si det slik.

Vel, det er håp i hengende snøre for de som bekymrer seg. En fersk undersøkelse fra amerikanske ExactTarget viser at sosiale nettverk ikke har negativ effekt på ansikt-til-ansikt relasjoner. Studien et utformet ved bruk av både fokusgrupper og spørreundersøkelse i USA. Blant Facebook-brukere sier 27 % at de har mer fysisk kontakt enn før (60 % samme som før), mens tilsvarende for Twitter-brukere er hhv. 33 og 55 prosent. Det betyr jo at noen rapporterer negativt, men det er mindretallet.

Figuren nedenfor illustrerer dette hentet fra Mashable som har rapportert om undersøkelsen. imageNå skal man alltid ta slike undersøkelser med et par klyper salt, og spesielt fordi det ikke er en vitenskapelig undersøkelse. Den viser likevel en tendens som man bør merke seg hvis man tror at sosiale nettverk kverker det sosiale livet. For de fleste gjør det ikke det.

Du finner nyheten fra Mashable her hvis du ønsker å lese mer om denne saken.

God sosial søndag!