Dersom du er en av de som følger nøye med på antallet som følger deg på Twitter, så kan jeg berolige/uroe (stryk det som ikke passer) deg med at det ikke spiller noen rolle. I alle fall ikke mtp hvor stor innflytelse du har. Innflytelse er jo noe mange ønsker seg, i ulike miljøer og sammenhenger, og Twitter er en mulig kanal for å skaffe seg det – privat eller profesjonelt. Og da er det lett å tro at ens innflytelse øker med antall “followers”.

Slik er det ikke nødvendigvis; i alle fall ikke hvis en skal tro på en artikkel utgitt av forskere ved Max Planck Institute for Software Systems i Tyskland. Den har tittelen “Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy”, noe som bør skuffe de som strever med å få så mange følgere på Twitter som mulig.

Artikkelen er basert på en studie av 6 mill brukere, og de har tre indikatorer for innflytelse på Twitter:

  • Indegree: Antallet som følger en bruker, dvs. størrelsen på publikum for brukeren. .
  • Retweet: Antallet retweets for en bruker, dvs. evnen brukeren har til genererer innhold som andre ønsker å videreformidle.
  • Mention: Antall tweets der andre nevner brukerens navn, dvs evnen brukeren har til å engasjere andre i en konversasjon.

For å gjøre en lang artikkel kort, kan jeg gå rett til konklusjonen som sier følgende:

We found that indegree represents a user’s popularity, but is not related to other important notions of influence such as engaging audience, i.e., retweets and mentions. Retweets are driven by the content value of a tweet, while mentions are driven by the name  value of the user. Such subtle differences lead to dissimilar groups of the top Twitter users; users who have high indegree do not necessarily spawn many retweets or mentions. This finding suggests that indegree alone reveals very little about the influence of a user.

Artikkelen har flere konklusjoner, men jeg har fått med den som er relatert til min overskrift. La meg likevel ta med avslutningen som kan karakteriseres som et generelt råd når det gjelder innflytelse via sosiale medier: “Finally, we found that influence is not gained spontaneously or accidentally, but through concerted effort. In order to gain and maintain influence, users need to keep great personal involvement.”