– Vi har lagt stor vekt på å lytte til dem som er berørt av krisen, for å justere tiltakene så de blir mest mulig treffsikre. Nå kommer det viktige endringer i tråd med dette, sier statsminister Jens Stoltenberg i hht. en melding fra Statsministerens kontor i dag.

Regjeringen justerer og forsterker nå den opprinnelige krisepakken som ble lagt frem 26. januar i år. Og det var nødvendig da mange har ment at den både var for liten og hadde feil innretning i forhold til de behov som næringslivet har. Og det er der krisen er størst, ikke i det offentlige selv om de benytter anledningen til å rope etter mer penger. Dette er naturligvis NHO glad for, og de kaller det tre skritt i riktig retning.

“Regjeringen foreslo der nye tiltak for 20 milliarder kroner. Av dette er 16¾ milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3¼ milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet. Bruken av oljeinntekter anslås nå å øke med 43 milliarder kroner fra i fjor til i år. Dette gir omfattende tiltak for arbeid, velferd og miljø”, står det i dagens melding fra Regjeringen.

Her er endringene:

  • Taket for tilbakeføring av underskudd økes fra 5 til 20 mill kroner
  • Midlertidig økt avskrivning for investering i maskiner (10 % startavskrivning)
  • Permitteringsperioden økes fra 42 til 52 uker
  • Egen garantiordning for førsteomsetning av fisk på 525 mill kroner

En mer detaljert beskrivelse av disse endringene finnes hos Abelia.

Det er fint at regjeringen etter hvert har kommet med tiltak som er bedre tilpasset næringslivet, men det er til ettertanke at det skjer på overtid og nesten etter å ha blitt slept etter håret av finanskrisen. Det må være smertelig for Kristin Halvorsen og SV å måtte gi opp sin evige ideologiske kamp mot næringslivet ved å gi skattelette og ellers komme industri og NHO i møte mtp. økte avskrivninger, bedre permitteringsregler og annet. Men la oss se bort fra det og heller glede over at de har innsett alvoret. Enn så lenge.