Barack Obama har hatt en oppsiktsvekkende suksess i sin valgkamp med å bruke Internett på nye og kreative måter inspirert av Web 2.0 og sosiale nettverk. Mange sier at det var nøkkelen til hans valgkampseier og det at han fikk inn så store økonomiske bidrag gjennom mange små donasjoner via nettet. Mye er sagt om denne suksessoppskriften; bl.a. har Paul Chaffey i Abelia et bra blogginnlegg her.

Vel, så til saken. Obama har i hht. ReadWriteWeb uttalt følgende i går: “It is unacceptable that the United States ranks 15th in the world in broadband adoption. Here, in the country that invented the Internet, every child should have the chance to get online, and they’ll get that chance when I’m President – because that’s how we’ll strengthen America’s competitiveness in the world.”

Resten av artikkelen finnes her.

Det er imponerende og viktig fordi mange, både i politikk og næringsliv, følger nøye med på hva han sier og gjør. Han har store visjoner, er umåtelig populær og han blir lyttet til. Kanskje dette kan gjøre at norske politikere uten visjoner og syn for hva teknologi betyr for et samfunn nå kan se lyset. Det er i alle fall godt nytt for oss gründere og småbedriftseiere som kan skape nye og spennende produkter basert på nettets muligheter og tilgjengelighet.