Den 7. januar var det nok en gang klart for NHO sitt flaggskip; nemlig den årlige konferansen som samler svært mange deltagere fra privat og offentlig sektor. I år ble det hele satt i stevne i Den Norske Opera & Ballett i Oslo under tittelen “Smartere vekst i Norge” med hele 1.300 deltagere med kronprinsparet og statsministeren på første rad. Det var videre en lang rekke kjente personer fra politikk og næringsliv til stede – i tillegg til øvrige deltagere fra næringsliv, offentlig virksomhet, organisasjoner og politikk.

Klikk for konferansens nettsider

Og hva handlet så konferansen om? I følge NHO-direktør John G. Bernander er Norge et land med gode muligheter, men også betydelige utfordringer på viktige områder. Klimautfordringene og globalisering stiller stadig nye krav til næringslivet og offentlig sektor, og vi har økende levealder og et arbeidsliv der mange faller utenfor. Det blir stadig færre som skal forsørge flere. “Årskonferansen skal handle om hvordan myndigheter og næringsliv sammen kan skape forutsetninger for morgendagens arbeidsplasser, videreutvikle velferdssamfunnet og bidra til å løse globale utfordringer”, sier han på konferansens nettsider.

Det er vel unødvendig å fortelle at NHO har for vane å treffe usedvanlig godt med sine konferansetema ved inngangen til et nytt år. Så også i år, noe statsministeren i sin tale påpekte. Igjen hadde de hentet inn gode og anerkjente foredragsholdere fra inn- og utland, og programmet var godt komponert for en fullsatt operasal i Bjørvika. Smartere vekst er noe som ikke bare er et nasjonalt anliggende; hele verden lurer på det samme i kjølvannet av finanskrisen – som for øvrig ikke er over i hht. statsministeren.

Jeg skal ikke gjenta stoff som allerede er skrevet på NHO sine nettsider, men bare gi en snarvei til programmet, video og presentasjoner i tilfelle du har det travelt med å se resultatet. Konferansen ble for øvrig overført live på web for de som ikke fysisk kunne delta. I tillegg kan jeg jo henlede oppmerksomheten til Adm. direktør Paul Chaffey i Abelia som har blogget sine synspunkter fra konferansen etter at han selv hadde en rolle i programmet. Et søk på Google gir ennå flere synspunkter.

image Sist, men ikke minst, vil jeg nevne sjefsredaktør Hans Kristian Amundsen sin leder i avisa Nordlys i dag med tittelen “Frykt og makt i operaen”. På en fin måte balanserer han sine inntrykk i vekslingen mellom håp og bekymring mtp. at finanskrisen ikke har sluppet taket og at Norge snart kveles av offentlig utgifter, et stadig sykere Norge og en truende “hollandsk syke”. Han er bekymret for utviklingen i et land som ikke er i akutt krise, har klart seg godt gjennom finanskrisen, har en stor offentlig sektor og som lett kan sovne hen i sin godhet. Han omtaler naturligvis Nord-Norge i dette bildet, og han ser ikke nødvendigvis et positivt fortegn for oss her nord. Offentlig sektor er forholdsmessig mye større i nord enn i sør, stadig flere er lønnet over statsbudsjettet og vi viser ikke en særlig god evne til å utvikle privat sektor. Han viser til tall fra Aftenposten o at det på ett år er blitt 65.000 færre ansatte i privat sektor mens det er blitt 25.000 flere i det offentlige. Ubalansen øker, og dermed svinner også vår evne til å skape vekst når det igjen blir bedre tider – som det er tegn på allerede nå. I nord er ubalansen ennå større, skriver han. Også han berømmer NHO for å treffe med sine tema, og han gir konferansen terningkast 6. Ikke dårlig fra avisa Nordlys.

Alt er ikke negativt, og jeg slutter meg til sjefsredaktørens avslutningsord:

Utvikling gir begrepet smartere vekst mening. Klart vi må jobbe smartere enn Oslo. Er det noen som kan forstå og lære av asiatene, så er det oss. Vi må bare først lære at Nord-Norge i det lange løp lever av bedrifter som skaper overskudd, og ikke av dem som overlever på tilskudd.”

Helt til slutt kan jeg jo nevne at den nesten ennå mer omtalte årsmiddagen til NHO ble avholdt for inviterte gjester samme kveld. Jeg var heldigvis der. :-)

God helg!