I dag lanserte Datatilsynet nettsiden slettmeg.no som har  til hensikt å gi råd og veiledning til deg som føler deg krenket på nett, eller som av andre grunner ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på Internett. Du kan ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post og chat. Her vil du finne informasjon, råd og tips om hvordan du selv kan gå frem hvis du ønsker å fjerne krenkende personopplysninger. Her vil du også finne informasjon om hva du har lov til og hva du ikke har lov til å publisere på nett., skriver de om seg selv på sine nettsider. Nyttig!

Aftenposten.no skriver i saken anledning at personvernkommisjonen i 2009 foreslo at det skulle opprettes en tjeneste som kunne bistå de som får sitt personvern krenket på Internett. Datatilsynet får dessuten stadig telefoner fra fortvilte personer som ønsker å slette pinlige bilder, upassende informasjon eller hets om dem selv på nettet. De færreste vet hvordan de skal gå frem, noe slettmeg.no skal avhjelpe.

Det er likevel viktig å være klar over følgende: Slettmeg.no fatter ikke formelle vedtak, og de har ikke myndighet til å pålegge noen å slette krenkende opplysninger fra Internett. Utøvelse av evt. sanksjoner overlates til tilsynsmyndigheter, politi, domstoler og andre. Fokus for tjenesten er rådgivning og hjelp til selvhjelp. Gjennom tett kontakt med de forskjellige nettjenestene vil de gi publikum bedre mulighet til å få slettet krenkende opplysninger. Mer info om tjenesten finner du her.

Gjennom guider og muligheten til å snakke med Datatilsynets eksperter skal folk få hjelp til å holde kontroll over informasjonen som slippes på nettet, skriver Computerworld. De har intervjuet en av de to rådgiverne som skal hjelpe publikum, og han sier:

Vi ønsker kontakt med alle som oppdager uønskede opplysninger om seg selv på nett, og som lurer på om det er mulig, og hvordan man best kan gå frem, for å få disse slettet eller endret. Det kan være et bilde som er publisert uten samtykke, personlige opplysninger, uriktig informasjon eller sjikane. Det kan også være opplysninger man selv har publisert, men som man nå ønsker å få slettet.”

Slettmeg.no er et personverntiltak med praktiske løsninger for øyet, men det er ikke et sensurorgan sier direktør Georg Apenes i Datatilsynet. Tjenesten har heller ikke en magisk sletteknapp som kan trykkes på ved behov, men baserer seg på hjelp til selvhjelp ved bruk av sunn fornuft sier han.

La meg understreke at dette ikke er en tjeneste der du bare kan slette det du måtte ønske om deg selv på Internett. Det er dessverre slik at det er svært vanskelig å slette informasjon om seg selv på nettet, og denne tjenesten er mer en guide for de som er rammet eller som er redd for at de skal havne i et slikt uføre. Den beste beskyttelsen er derfor like enkel som den er vanskelig: Ikke legg ut informasjon om deg som du ikke kan innestå for offentlig. Internett er ikke personlig, selv om det kan føles slik i visse sammenhenger. 

Likevel; slettmeg.no er et viktig bidrag på et området mange ikke tenker på før skaden har skjedd. Heretter rammer forhåpentligvis skaden færre enn før.