Det er naturligvis unødvendig å skrive et blogginnlegg om at Bernander blir ny Adm. direktør i NHO etter Finn Bergesen jr. med tiltredelse 21. september i år. Mange andre har pumpet mediebildet fullt med denne nyheten tidligere i dag, så hvorfor melde dette nå?
Vel, den viktigste begrunnelsen er at dette er en sjelden begivenhet som i seg selv fortjener oppmerksomhet. Om ikke for alle nyhetshungrige personer som allerede er kjent med dette, så for etterslekten for å vise at dette er en viktig milepæl for næringslivet. Dernest er jeg så mye involvert i NHO sentralt og regionalt gjennom ulike verv at det er en viktig honnør til NHO å skrive dette innlegget.

På NHO sine nettsider står det bl.a. følgende: “John G. Bernander har bred erfaring fra politikk og næringsliv. Han var kringkastingssjef i NRK fra 2001 til 2007. Han har vært nestleder i Høyre (1991-1994) og stortingsrepresentant (1989-1993). Bernander har også vært statssekretær i Næringsdepartementet og politisk rådgiver i Industridepartementet. Han har også tidligere hatt lederstillinger i næringslivet og var blant annet administrerende direktør i Gard Forsikring (1993-2001). Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og har bakgrunn fra familiebedrifts- og i småbedriftsmiljø.”

Selv peker han på at NHO er viktig i samfunnsdebatten og bidrar med næringspolitiske løsninger. I disse krisetider ser han gode grunner til å trekke på den innovasjonskraft som finnes der. Godt sagt!

NHOs president Paul-Chr. Rieber er glad for å ha fått ny Adm. direktør på plass, og at det ble John G. Bernander som han beskriver som den beste løsningen: “Han har en bred referanseramme som treffer store deler av det arbeidsfeltet som NHO innehar.” Han understreker at Finn Bergesen jr. vil fortsette med fullt trykk frem til Bernander overtar. Også Finn Bergesen er glad for valget: “Du får interessante arbeidsoppgaver og en kompetent, entusiastisk og hyggelig stab”, sier han til Bernander.

Da burde det meste være sagt om ny NHO-sjef. I alle fall i denne sammenhengen.