Etter mer enn to tiår som gründer og leder av FoU-baserte IT-selskaper, trer jeg nå inn i et av de største konsulentselskapene i verden med 189.000 ansatte i 152 land. Jeg gjør et skifte fra daglig leder til styreleder i Invenia, og tiltrer som direktør for cybersikkerhet i globale KPMG. Samtidig inngår de to selskapene et strategisk samarbeid som skal gi mer cybersikkerhet og økt verdi for kundene.

Foto: Partner Arne Helme i KPGM Norge og Terje Wold.

Ny jobb: Direktør for cybersikkerhet i KPMG

Jeg har vært gründer og leder av Invenia-relaterte selskaper siden 90-tallet. Mange spør meg derfor hvorfor jeg valgte KPMG og hva jeg skal gjøre der.

“Jeg har lenge hatt lyst til å bruke min ledererfaring og fagkunnskap på cybersikkerhet i en internasjonal setting. KPMG er ledende globalt, det satses tungt nasjonalt, og de skal nå også satse i Nord-Norge. Som direktør for cybersikkerhet skal jeg jobbe langs alle tre aksene, og en bedre mulighet og større tillit skal jeg lete lenge etter. Samtidig var avtalen om samarbeid mellom KPMG og Invenia en viktig faktor for meg.”

Arne Helme (t.v.) og meg ved ansettelse i Oslo

Jeg skal ha et nasjonalt nedslagsfelt, delta aktivt på en internasjonal arena, og bygge ny virksomhet og kompetanse på dette området i Nord-Norge. Et slags kinderegg. Cybertrusselen er en stor risikofaktor for alle virksomheter, og et av mine ansvarsområder blir å synliggjøre dette for toppledere og bringe temaet inn på styrerommene. “Cybersikkerhet på styrerommet” er noe jeg brenner for, og jeg skrev i fjor en kronikk om det i Computerworld (lenke her).

Arne Helme er partner og leder for cybersikkerhet i KPMG Norge, og han har i en pressemelding om ansettelsen sagt at cybertrusselen er vår tids største og mest uforutsigbare – og den rammer enhver virksomhet. De som kan kartlegge og overvåke trusselbildet, og etablere gode sikkerhetsrutiner, kan gjøre cybersikkerhet til en strategisk konkurransefordel. Videre sa han:

“For å få til dette, trenger flere ledere riktig kunnskap og kompetanse, og det er her Terje sin bakgrunn kommer inn. Han er en svært erfaren og dyktig leder og teknolog med spesialisering innen cybersikkerhet. Vi er svært glade for å få ham med på laget.”

Jeg har lang erfaring i etablering og ledelse av IT-bedrifter og allsidig styreerfaring fra privat, offentlig og ideell virksomhet. De siste årene har jeg ledet Invenia som har utviklet patentert og ledende krypteringsteknologi for sikret samhandling mellom virksomheter. Jeg har også bistilling som professor II i cybersikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet. Av utdannelse har jeg hovedfag i informatikk fra UiT og en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Jeg ser derfor frem til å jobbe i KPMG.

Jeg tiltrådte i mars 2017 med arbeidssted Tromsø og Oslo, og KPMGs artikkel om ansettelsen er her.

Et skifte: Fra daglig leder til styreleder i Invenia

Et annet spørsmål mange stiller meg er om jeg har sluttet med Invenia.

“Både ja og nei. Jeg har sluttet med daglig ledelse, men fortsetter som styreleder i Invenia. Daglig og operativ ledelse blir derfor ivaretatt på en god måte av andre i fortsettelsen. Samtidig inngår selskapene et strategisk samarbeid der mitt daglige virke blir i KPMG.”

Ny daglig leder i Invenia er selskapets eminente utviklingssjef Trygve Hardersen. Han har utdannelse fra Copenhagen Business School, og har jobbet med teknologi og systemutvikling i ulike selskaper før han ble utviklingssjef i Invenia for tre år siden. Han kombinerer derfor ledelse og teknologi på en fin måte, noe som er viktig i teknologitunge Invenia med høykompetente ansatte.

Han uttalte følgende når han nylig overtok: “Jeg er svært ydmyk for å ha fått ansvaret med å lede Invenia. Det finnes kun en håndfull selskaper som utvikler sikkerhetsprogramvare i Norge og vi har den fremste teknologien for sikret samhandling. Det er enormt spennende å lede denne internasjonalt anerkjente virksomheten i et marked i rivende utvikling.” Bedre person til å lede Invenia finnes knapt.

Mitt ønske om å overlate daglig ledelse til andre har grodd frem over tid. Som styreleder får jeg nå mulighet til å jobbe mer strategisk og overordnet for å skape videre vekst i Invenia sammen med Trygve og det øvrige styret.

KPMG + Invenia = Samarbeid for mer cybersikkerhet

Det hele startet i fjor som del av en prosess der Invenia søkte etter samarbeidspartnere, og KPMG var en av flere aktører vi besøkte. Mange viste interesse, men KPMG var umiddelbart på ballen. Etter hvert som dialogen skred fremover, og vi så konturene av et spennende samarbeid, foreslo de en posisjon for meg i deres organisasjon. Det viste seg å være en interessant krysskobling som vil skape verdi for begge parter.

Trygve Hardersen (t.v.) og Vilhelm Hoel

Det er et faglig og markedsmessig samarbeid nasjonalt som nå etableres med mål om å skape mer cybersikkerhet for kundene ved å forene krefter. Trygve vil føre ballen videre for Invenia i dette samspillet.

For KPMG i Nord-Norge er cybersikkerhet del av en større satsing på rådgiving med etablering av advisory nord. Vilhelm Hoel hos KPMG Tromsø leder dette, og han sier at samarbeidet er en sterk kombinasjon som skal gi felles og forsterket satsing på cybersikkerhet. Begge selskapene skal derfor rekruttere mer ekspertise fremover.

Snipp, snapp, snute…

…så var mine mange år med daglig ledelse i Invenia ute. Nå går jeg videre som direktør i KPMG og styreleder i Invenia. En bedre vei skal jeg lete lenge etter. Og det tenker jeg heller ikke å gjøre.