Posten Norge Logo

Dette kan ikke kalles en nyhet – for generalforsamlingen til Posten Norge AS hvor jeg ble gjenvalgt ble avholdt i juni. Og det er neppe av stor allmenn interesse heller, men jeg velger likevel å ytre dette med et lite blogginnlegg. Og når jeg først har ordet, vil jeg også nevne noe viktigere; nemlig års- og bærekraftsrapporten og litt om Posten i endring. Så kanskje det er noe nytt å lære her om et av Norges største og viktigste selskap – som alle har et forhold til.

Det nye styret = det gamle styret

La meg ta formalitetene først som sist: Posten Norge avholdt sin ordinære generalforsamlingen den 14. juni i år. Her ble de ordinære sakene behandlet, herunder valg av styre. Jeg var ikke på valg i år, for det var jeg i fjor som blogget om her. Kort fortalt ble de to som var på valg gjenvalgt, og dermed består styret av de samme medlemmene som før. Det bør være kjent at Posten Norge er et statseid selskap med Samferdselsdepartementet som eier, og pressemeldingen fra årets generalforsamling finnes her. Jeg kom for øvrig inn i styret i 2010 som blogget om her.

Her er det nye styret – som altså er lik det gamle:

  • Idar Kreutzer, Oslo, Adm. direktør (styreleder)
  • Randi B. Sætershagen, Hamar, Adm. direktør (nestleder)
  • Gøril Hannås, Kristiansand, Risk Manager
  • Sigrid Hjørnegård, Ås, Direktør
  • Jørgen Randers, Oslo, Professor
  • Terje Wold, Tromsø, Adm. direktør
  • Paul Magnus Gamlemshaug (valgt av de ansatte)
  • Geir Løland (valgt av de ansatte)
  • Ann Elisabeth Wirgeness (valgt av de ansatte)
  • Odd Chr. Øverland (valgt av de ansatte)

Styret i Posten Norge 2012

Års- og bærekraftsrapporten for 2012

Posten utgir hvert år en års- og bærekraftsrapport som har fått meget god tilbakemelding for sin form og innhold slik den presenteres på Internett. Faktisk så god at de i 2011 vant Farmandprisen for beste årsrapport med følgende jurybegrunnelse: “Posten viser med denne nettrapporten at de virkelig har noe å fortelle – og lykkes like godt med å bære frem budskap – som pakker og brev!”

Det er enkel, oversiktlig og god lesing for de som vil vite mer om Postens virksomhet. Visste du forresten at Postverket ble opprettet 17. januar 1647 av Hannibal Sehested? Han var dansk stattholder i Norge, og nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. Først i 1719 overtok staten ansvaret for Postverket, og siden har de beholdt det. I 1855 ble det første norske frimerket gitt ut, og postkortet kom i 1872. Resten er historie, og sammendraget kan du lese på Postens nettsider her.

Posten Norge driver både med post og logistikk, for de som ikke vet det, gjennom merkevarene Posten og Bring. Nedenfor er en figur med litt mer informasjon om denne virksomheten.

Om Posten Norge 2012

Års- og bærekraftsrapporten er lettfattelig, oversiktlig og interaktiv, så klikke på figuren nedenfor for å få den opp i en nettleser nær deg.

Posten Norge Årsrapport 2012

Posten i endring – med digitalisering i spissen

Posten Norge Brevvolum 2004-12Den store utfordringen for Posten i Norge, og postselskaper i de  fleste land for den saks skyld, er digital substitusjon, dvs. at vi sender stadig færre fysiske brev (jfr. figuren til høyre) og andre analoge forsendelser (aviser, kataloger etc) til fordel for digital informasjon. Det er en trend som vil forsterkes i årene fremover, og dermed faller inntektene samtidig som kostnader til det fysiske distribusjonsapparatet og infrastrukturen opprettholdes. Det er en viktig årsak til at Posten har fokusert på kostnadsreduksjon og omstilling de siste årene. Års- og bærekraftsrapporten viser med all tydelighet denne trenden.

E24 hadde tidligere i juli en artikkelserie om hvordan digitaliseringen reduserer og endrer ulike yrker og bransjer i Norge. I artikkelen “18.000 postmenn borte på 23 år” beskrives det som har skjedd innen Posten sin virksomhet, og konsernsjef Dag Mejdell forklarer på en god måte denne situasjonen og hvilke utfordringer det gir. Absolutt verdt å lese, og han sier bl.a:

“E-post gjør at det blir færre brev. Brevvolumene har falt med nærmere 40 prosent siden volumtoppen i år 2000. Det har påvirket konsernets inntekter. Store omstillinger er gjennomført for å effektivisere driften og tilpasse tjenestene til nye kundebehov. Blant annet er nærmere tusen postkontor lagt om til post i butikk.”

Når det er sagt, har Posten Norge heldigvis gode økonomiske resultater som års- og bærekraftsrapporten viser. Det er en kombinasjon av kostnadsreduksjon og vekst på nye områder. En spennende nysatsing er eHandel som er blitt en egen divisjon på linje med post og logistikk fordi det å sende pakker vokser sterkt i mange land pga. eHandel (jfr. organisasjonskartet).

Sist, men ikke minst, vil jeg slå et slag for Digipost som du kan lese mer om ved å klikke på figuren.

Posten Norge Digipost

Hvis du vil vite mer om Posten Norge, besøker du deres nettsider her. Og ønsker du mer formell info om den helhetlige virksomheten, kan du lese Stortingsmelding nr. 18 med tittelen “Virksomheten til Posten Norge AS” som ble godkjent i statsråd 27.04.12.

Posten lever for å levere, som de selv sier i sin markedsføring. Og jeg leverer mitt bidrag som styremedlem i en gammel, ærverdig, moderne og konkurranseorientert bedrift med stort samfunnsansvar.