Den 18. juni var det generalforsamling i Abelia i Næringslivets Hus hos NHO på Majorstuen i Oslo. Styreleder Grete Faremo var på valg etter fem år i styret; de tre siste som styreleder.

For meg, som satt på andre rad, var dette en spesielt øyeblikk. Jeg var nemlig innstilt som ny styreleder, noe jeg hadde takket ja til imagenoen dager i forveien med respekt og spenning. Det var ikke spenning ved selve valget; det var derimot spennende å bli valgt inn i et så viktig verv for næringslivet i landet. Sannsynligvis det viktigste vervet dersom man ønsker å påvirke utviklingen av det kunnskapsbaserte Norge i årene fremover. Og det ønsker jeg å gjøre sammen med et meget kompetent styre og administrasjon med Adm. dir. Paul Chaffey i spissen av et team bestående av 18 engasjerte ansatte. Mer info om valget ble lagt ut på Abelia sine nettsider her.

Lykkeønskningene strømmet på etter generalforsamlingen; både fra deltagerne, på SMS og Twitter. Spesielt det siste siden Paul Chaffey la ut en melding umiddelbart etter valget.

Det nye styret er som følger:
– Terje Wold, Adm. direktør Invenia iLab, Tromsø (styreleder)
– Kristen Ulveseter, Direktør Det norske Veritas, Oslo (nestleder)
– Arne Bergby, Adm. direktør It’s learning, Bergen
– Ivan C. Burkow, Adm. direktør NORUT, Tromsø
– Kari Gjetrang, Adm. direktør Expology, Oslo
– Sigurd Grytten, Adm. direktør Burson-Marsteller, Oslo
– Ragnar Kårhus, Leder Telenor i Norge, Oslo
– Berit Laastad, Daglig leder Bedriftskompetanse VINN, Bodø
– Anngjerd Pleym, Forskningssjef SINTEF, Trondheim

Etter generalforsamlingen var det den årlige sommerkonferansen til Abelia som denne gangen hadde temaet “Kunnskapslandet Norge” med nye perspektiver, samtalegrupper, politisk verksted, kunnskapsdebatt og sosialt samvær med middag på kvelden. Nok en gang en engasjert, kunnskapsrik og vellykket sommerkonferanse.

Her er noen stikkord om Abelia:
– NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter
– Over 700 medlemsbedrifter med ca. 30.000 ansatte
– Medlemmer innen IT, telekom, undervisning, forskning og konsulent
– Etablert 19. juni 2001
– Ledes av Paul Chaffey

imageAbelia har fått sitt navn etter den verdenskjente norske matematiker Nils Henrik Abel (1802-1827) som et symbol på norsk vitenskap og kunnskap. Det peker mot at forskning og kunnskapsutvikling er grunnstenen for utvikling av et framtidig Norge. Logoen understreker dette budskapet og kan tolkes som et sprang fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet; eller som en sol som står opp over et nytt landskap.

Abelia er en arbeidsgiverorganisasjon som også jobber for medlemmenes næringspolitiske interesser basert på sine visjoner og mål fundert på gitte vedtekter. Abelia inngår i NHO-familien, og kan derfor tilby mange møteplasser i form av ulike nettverk, fora, seminarer og prosjekter. Paul Chaffey har vært Adm.image direktør i Abelia siden starten i 2001, og han kom da fra en direktør-jobb i Statoil. I perioden 1989-97 var han en kjent SV-politiker og stortingsrepresentant fra Akershus. Han var medlem av Utenriks- og konstitusjonskomitéen 1989-93 og styreleder i NUPI 2002-05. Nå har hans politiske engasjement knyttet til det kunnskapsbaserte næringslivet, noe Abelia nyter godt av.

La meg til slutt nevne at jeg kjenner Abelia godt fra tidligere. Jeg var styremedlem fra starten i 2001 til 2005 når jeg fratrådte pga. uttjent tid på fire år. Vår første sak i juni 2001 var ansettelse av Paul Chaffey. Det var enstemmig. :-) Fra 2005 har jeg vært leder av valgkomitéen i Abelia før jeg nå altså er tilbake som styreleder.

Ringen er sluttet, og jeg ser frem til å bidra til å videreutvikle Abelia og det kunnskapsbaserte Norge de neste årene.