Jeg oppdaget tilfeldig at Nærings- og handelsdepartementet har etablert Bedriftshjelp.no som gir oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet.

image

En rask screening av nettstedet viser en strukturert og god oversikt over støtteordninger inndelt i følgende kategorier:

  • Starte bedrift
  • Drive bedrift
  • Internasjonal satsing
  • Forskning og utvikling
  • Nettverksbygging
  • Lokaler/utstyr

For veldig mange er det vanskelig og tidkrevende å finne en samlet oversikt over slike støtteordninger, og man må gjerne innom ulike aktører og nettsteder. Her er alt samlet på ett sted, noe som viser vei i den jungelen av ordninger som eksisterer.

Tjensten er i prøvedrift for at brukerne skal få påvirke endelig utforming. Den skal etter planen inn som en del av Altinn i fremtiden.

Sylvia Brustad og hennes NHD har fått mye pepper i det siste i Aker-saken. Her skal hun få en blomst for et godt initiativ!