Dette er nytt på nytt da blogginnlegget gjengir en pressemelding fra KPMG i forbindelse med ansettelse av meg som direktør for cybersikkerhet i Norge i mars. En tilsvarende pressemelding ble sendt ut til nordnorske media med litt mer info om satsingen i landsdelen. Dette er delvis gjengitt i mitt blogginnlegg om denne ansettelsen.

Foto: Partner Arne Helme (t.v.) og meg ved ansettelse hos KPMG i Oslo.


KPMG styrker sine rådgivertjenester og ansetter Terje Wold som direktør for cybersikkerhet. Med det setter de fotfeste som et av de sterkeste fagmiljøene innenfor cybersikkerhet.

Cybertrusselen er vår tids største og mest uforutsigbare og den rammer både store og små virksomheter. Formålet er å få tak i sensitiv og konkurransekritisk informasjon. Dette gjøres via målrettede cyberangrep. De virksomhetene som derimot kartlegger og overvåker trusselbildet og etablerer gode sikkerhetsrutiner, kan gjøre cybersikkerhet til en strategisk konkurransefordel.

– For å få til dette, trenger flere ledere riktig kunnskap og kompetanse, og det er her Terjes bakgrunn kommer inn, forteller Arne Helme, partner og leder for Cybersikkerhet i KPMG Norge. – Terje er en svært erfaren og dyktig leder og teknolog med spesialisering innen cybersikkerhet. Vi er svært glade for å få ham med på laget, sier, sier han.

Terje Wold kommer fra stillingen som CEO og gründer av Invenia AS i Tromsø, et selskap som utvikler programvare for sikker samhandling på Internett med sin patenterte teknologi Ensafer. Han har lang erfaring i etablering og ledelse av FoU-baserte IT-bedrifter i tillegg til allsidig styreerfaring fra privat, offentlig og ideell virksomhet. Han har også en bistilling som professor II i cybersikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet. Av utdannelse har han hovedfag i informatikk fra UiT og Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

– Jeg har lenge hatt lyst til å bruke min fagkunnskap og ledererfaring i et internasjonalt selskap, og gleder meg derfor til å jobbe med cybersikkerhet i KPMG. De er ledende på området globalt, og satser tungt også nasjonalt, og det gjør det ekstra spennende å kunne bidra, sier Terje Wold.

Han overlater nå daglig ledelse i eget selskap til sin utviklingssjef Trygve Hardersen, samtidig som det inngås et strategisk samarbeid mellom KPMG og Invenia.

Cybersikkerhet utgjør en raskt voksende trussel for norske virksomheter, og en viktig samfunnsoppgave blir å formidle vår kunnskap og erfaring til toppledere og ikke minst inn på styrerommene.

– Det er så viktig og interessant at jeg sikter mot en doktorgrad på det området med basis i KPMG sin globale virksomhet, noe som var medvirkende til at jeg sa ja til stillingen, sier han.

Nyansettelsen styrker en allerede solid posisjon for KPMG i markedet.

– Vi er ansett for å være globalt ledende på cybersikkerhet og har et sterkt fagmiljø, både internasjonalt, nasjonalt og ikke minst lokalt. I tillegg til Terje, har vi nylig ansatt åtte nye medarbeidere med solid og variert bakgrunn. I felleskap skal vi nå videreutvikle og befeste vår posisjon i Norge, forteller Helme.


La meg legge til at cybersikkerhet på styrerommet er et så interessant tema at jeg sikter mot en doktorgrad med basis i KPMG sin globale virksomhet, noe som var medvirkende til at jeg sa ja til stillingen. Så får vi se om det holder stikk. Se for øvrig mitt blogginnlegg der jeg gir min personlige ytring om denne stillingen.