Er du bekymret for at sikkerheten i samfunnet blir dårligere? Da er du ikke alene i hht. en undersøkelse fra det globale IT-selskapet Unisys. De har intervjuet konsumenters holdning til sikkerhet i ulike deler av verden og på ulike områder i samfunnet; herunder datasikkerhet. Det har et eget nettsted kalt Unisys Security Index med tittelen “Global insight into consumer security concerns”.

Den viser at sikkerhetsfrykten er stigende overalt, også i Europa hvor det f.eks. står følgende om England:

The UK Unisys Security Index reveals that public insecurity is at its peak since the study started in 2007. National, financial, internet and personal security concerns have reached new heights; indicating that the changing financial, political and defence landscapes have taken their toll.

Så til hovedpoenget: Resultatet fra USA er fremstilt på en stilig og lettlest måte med infografikk, og jeg har tatt den med nedenfor da den bærer viktig informasjon og gir nyttig kunnskap på kun 30 sekunder. Jeg skal ikke frata noen å utforske grafikken, men vil bare nevne at blant alle sikkerhetsområder er det bekymringer rundt datasikkerhet på Internett som vokser raskest. Det skyldes nok mange medieoppslag det siste året, bl.a. Sony sitt tap av sensitive data om 100 millioner brukere som jeg har blogget om her. Det er dårlig nytt for de som er bekymret for sikkerhet, men et stigende marked for oss som jobber med produkter for datasikkerhet (dvs. Yoobits).

Vil du vite mer om samfunnssikkerhet i Norge, kan du lese her hva regjeringen gjør på området. Det finnes mange organisasjoner på området, bl.a. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, NorSIS, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets Sikkerhetsråd og Datatilsynet.

Nå 30 sekunder med nyttig kunnskap fra USA. Og det er grunn til å tro at det er tilsvarende i andre land. Hvis du vil ha ytterligere kommentarer rundt undersøkelsen, kan du lese hva SecurityWeek sier om saken: “Do Consumers Really Care About Security?”.