Det er ganske sannsynlig at du ikke har tenkt så mye på Google sin oppkjøpshistorikk, og det er nok slik at du ikke bryr deg nevneverdig om det heller.

Men det er før du har sett infografikken nedenfor som viser deres offensive oppkjøpshistorikk illustrert av nettstedet Scores.org. De har lagd en grafisk framstilling av så og si alle oppkjøp Google har gjort i kronologisk rekkefølge siden oppkjøpet av Deja i 2001. For hvert kjøp gir de informasjon om oppkjøpets størrelse, hvilke forretningsområder det har bidratt til hos Google, i hvilken grad oppkjøpet har gitt Google tilgang til teknologi, markedsandeler eller talent, samt om oppkjøpet har blitt gjort for å bygge opp egen omsetning eller for å redusere konkurransen. Oversikten viser over 70 selskaper som helt eller delvis er kjøpt av Google der 19 er kjøpt i år. Scores lover å oppdatere grafikken, og figuren nedenfor er derfor et øyeblikksbilde. En oppdatert utgave finnes på denne siden.

God (oppkjøps)fornøyelse!