Det Kongelige Hoff har nemlig lyst ut en stilling som “Web-kommunikatør” i DD. KK. HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab.

image
I stillingsannonsen står det bl.a: “Til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab søkes en Web-kommunikatør i 100 % stilling for et 12 mnd engasjement med snarlig tiltredelse. Arbeidssted er ved Det kongelige slott og andre Kongelige statlige og private eiendommer ved behov.”

Du må ikke bare ha god kunnskap om sosiale medier, men du må til og med ligge i forkant (hva nå det betyr). Du må naturligvis beherske norsk og engelsk, og ha forståelse for operativsystemer fra både Apple og Microsoft samt enkel programmering. Oppgavene vil være å produsere og oppdatere informasjon på internettsidene til Kronprinsparets stabs og andre steder og kanaler. Personlig egnethet, samarbeidsevner etc. er selvsagt. Lojalitet og diskresjon står det også, så dette er ikke en sladrestilling for ivrige kvitrere på Twitter. Det jeg ikke forstår er at det står at det er et til tider hektisk miljø. Trodde kronprinsparet hadde rolige dager med mye ferie og selskapsliv, men så står det også “til tider”.

Interessert? Annonsen finnes på finn.no, og du kan få opplysninger om stillingen ved henvendelse til stabssjef Randi Vesseltun på tlf. 22 04 87 86. Merkelig at hun ikke kan nås på epost siden det er en stilling som har med nett og kommunikasjon å gjøre. Vel, vel.
Så rosinen i pølsa: Lønn etter avtale fra ltr. 45 (kr 353.000) med pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Trening i arbeidstiden følger med, noe som er viktig for å ta seg godt ut i slottets stab. Søknadsfristen er 8. mai for ekte royalister.

Det er positivt at Det Kongelige Hoff på denne måten tar steget ut i den nye digitale verden med et vell av tjenester innen sosiale media. Det åpner for mer informasjon, involvering, dialog og nærhet til folket som jo er viktig for “folkekonger”. Det er også viktig for omdømmebyggingen til kronprinsparet som ønsker å “være i tiden” der det å nå ut til de unge spiller inn. Denne stillingsutlysningen er et eksempel til etterfølgelse for andre virksomheter, og jeg er sikker på at vi får se mange slike stillinger i årene fremover.

Løp og søk!