Det er mange måter å måle nervøsitet og frykt i markedet på; følge med på børsen, lese aviser, bruke nettet, høre på naboen eller se på stjernehimmelen – for å nevne noe. Mer eller mindre gode kilder kan man vel fastslå. Men hva med en fryktindeks som kan vise bedre vei i mørket? Jo, det finnes!

VIX-indeksen, også kalt “fryktindeksen”, skal i følge de lærde gi en god indikasjon på nervøsiteten i markedet. Det er en indeksen som måler volatiliteten på S&P500 som er en vektet indeks av 500 aktivt handlede aksjer i USA. VIX er en forkortelse for “Chicago Board Options Exchange Volatility Index”. Høye indekstall er en indikasjon på mer nervøsitet i markedet. Høyeste notering kom i fjor høst med 89,53 som er all time high. Til sammenligning var den 40,56 etter terrorangrepet 11.09.01. I skrivende stund er den 43,74, og den kalkuleres real-time på Chicago Board Options Exchange.

Hegnar.no stiller i dag spørsmål om bunnen i aksjemarkedet er passert, men det pekes samtidig på at VIXen fortsatt er historisk høy. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til 2. mars når det i en nettnyhet hos dn.no stod: “Dow Jones raste gjennom et nytt gulv til under 7000 poeng, og S&P500-indeksen har ikke endt lavere siden 1996.” Se selv; her er live S&P500 og VIX.

VIX eller ikke VIX. Kanskje bedre å finne retningen i markedet ved å spå i kaffegrut, mugg eller tarotkort?