Nylig meldte digi.no at Narvik kommune har valgt Google Apps med alle sine applikasjoner, herunder epost, kalender, grupper og dokumentlagring. De kaster ser dermed ut i nettskyen med alle sine bits & bytes, og skal visstnok være den første kommunen i Norge som gjør det. Gratulerer!

Kommunen la selv ut en pressemelding 6. mai med følgende ingress:

Narvik kommune har valgt Google som leverandør av e-postløsning for kommunalt ansatte. Dette innebærer en fornying som gir både et stort teknologiskifte, mindre ressursbruk på IT drift og samtidig en rekke fordeler for brukerne.

Videre heter det: “Konseptet Google Apps innebærer at brukerne får tilgang til en rekke verktøy i tillegg til e-post som på sikt vil gi lavere lisensutgifter til dyrere kontorstøtte applikasjoner. Mange av verktøyene gir også brukerne nye muligheter for enklere samhandling som man tidligere ikke har hatt.”

Og det er nettopp det de raskt voksende “skytjenestene” dreier seg om; lavere IT-kostander, nye tjenester og mindre ressursbruk. De er ikke de første som har oppdaget det, men de er den første kommunen som tar dette steget. I pressemeldingen kan man lese flere begrunnelser og fordeler sett fra kommunen helt nord i Nordland. La meg i en bisetning anbefale dem å skifte ut søkemotoren på sine nettsider til Google: Hvis man i søkefeltet skriver “google”, får man i skrivende stund ingen treff til tross for at pressemeldingen inneholder ordet . Litt pinlig.

Det står for øvrig å lese i digi.no sin artikkel at verken IBM eller Microsoft svarte på anbudshenvendelsen, og dermed var det kun Google som svarte. Det er neppe hovedårsaken til at de vant frem siden de har en anerkjent og god løsning som gir de fordeler som Narvik kommune ønsket.

Men: Hva med datasikkerhet? Media flommer for tiden over at stygge eksempler på dårlig datasikkerhet, og det er på ingen måte trygt å legge ut sensitive dokumenter på Google Apps eller andre nettjenester uten kryptering. Det står det ingenting om i kommunens pressemelding. Digi.no er imidlertid våken her, og stiller i sin artikkel følgende spørsmål:

Har dere gjort dere noen tanker rundt det å bli avhengig av et utenlandsk selskap med serverpark utenfor Norges grenser, i forhold til krav om oppetid og sikkerhet?

Svaret er: “Vi har selvfølgelig vurdert det, men opplever at Google er en seriøs aktør som ivaretar dette. Det er også slik at informasjon som skal sikres med begrenset tilgang ikke skal gå ut på e-post eller lagres i skyen. I prinsippet er det informasjon som kan se dagens lys som benyttes i dette systemet. Det er verdt å få med at all sensitiv informasjon skal ligge i vårt internsystem.” Jeg håper at de etterlever dette.

I den sammenheng vil jeg nevne et tidligere blogginnlegg der jeg omtalte en dansk kommune som ble nektet å bruke Google Apps av det danske Datatilsynet. Så det er mye upløyd mark rundt datasikkerhet og den eksplosive veksten for skytjenester. Mitt forrige blogginnlegg omhandlet også datasikkerhet mtp. innbruddet hos Sony, og jeg kommer til å skrive flere innlegg om dette temaet fremover. Så stay tuned!

Svaret er at Narvik kommune har valgt Google Apps. Spørsmålet er om de er helt sikre på det? Datasikkerheten altså. For å klare det, må de enten holde sensitiv informasjon internt eller så må de kryptere data som lagres på nettet; f.eks. med Yoobits (det var dagens reklamespot).

Narvik er ikke den mest kjente byen i Norge, men rallartiden på slutten av 1800-tallet og slaget om Narvik i 1940 har de fleste hørt om. Hvis ikke, kan du lese mer om det her. Jeg har for øvrig bodd i Narvik fra jeg var 1 til 4 år. Det var lenge før Google Apps.