image I et lite innlegg nederst på side 3 i Dagens Næringsliv den 14. april spør og svarer kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell hvorfor sosiale medier er viktig i poliltikken.

Artikkelen finnes ikke på dn.no, noe som gjør at jeg ikke kan linke til den. Derfor må jeg gjengi den har som grunnlag for å få frem budskapet i bruken av sosiale medier sett fra en sentral politikers ståsted. Det er altså ikke meningen å bedrive ren artikkeloppgulp.

Så til Solhjell: Han åpner med å si at vi er vant til at politikk skjer i massemediene der det er enkelt å nå mange mennesker. Sosiale medier på netter er det motsatte; det gjør det lettere for mange å nå hverandre og for mange å nå den ene. Sosiale medier gjør det også langt enklere å bli en deltager, og vi kan nå selv produsere innhold på nettet. Slike medier gjør det også enklere å samtale, treffe mange mennesker og utsette seg for spørsmål fra dem.

Dette er en ganske god oppsummering av sosiale medier sett fra en politikers ståsted. Videre sier han at politikerne må skjerpe seg og bruke mulighetene i sosiale medier på en bedre måte. Det mangler ikke på mennesker eller seriøse tema å skrive om; men det mangler politikere og politiske system som aktivt oppsøker samtalen.

Politikerne kan bruke sosiale media dersom de ønsker dialog fremfor monolog, noe som innebærer tre viktig punkter:

  1. Politikerne må delta der folk er, dvs i store sosiale nettverk slik det er mulig på Internett.
  2. Politikerne må delta sosialt, dvs. svare på spørsmål, diskutere og lytte til synspunkter.
  3. Politikerne må selv etablere kanaler som publikum kan nå dem på, og de må ta med seg sine partier og departementer.

Fortsatt er det ikke dumt sagt. Han avslutter med å si at mye gjenstår før sosiale medier fungerer godt politisk. Det er jeg helt enig i siden det først er de siste par årene at det virkelig har slått gjennom som medium på nettet. “Vi har brukt 2500 år på å få det representative demokratiet til å fungere brukbart, så vi tåler at det tek litt tid med sosiale medier også”, er siste setning i artikkelen. Jeg tolker det dit hen at han vil gi de sosiale mediene på nettet 2500 år på å utikle seg. Ikke sikkert han er kunnskapsminister da. :-)

Min oppsummering: Jeg er ikke partipolitisk medlem i noe parti, og har evig nok med å være bedriftsgründer og skape arbeidsplasser gjennom å drive frem egne virksomheter. Politikk er likevel et viktig grunnlag og en rammebetingelse for oss entreprenører og småbedriftsledere, og derfor er næringspolitikk viktig. Det betyr igjen at politisk påvirkning er viktig, noe som krever tilgang til informasjon, mulighet for å nå sentrale politikere og partier, etablere dialog i stedet for monolog etc; dvs. det Solhjell skriver om i sin artikkel. Sosiale medier er en slik mulighet, og den er på full fart inn i det politiske landskap som følge av Obama-effekten fra valgkampen i USA i fjor og stadig økt fokus på særskilte tjenester som f.eks. Twitter og Facebook slik jeg har skrevet om tidligere.

Jeg må likevel innrømme at SV ikke står mitt politiske hjerte nærmest pga. deres manglende næringspolitikk. Så jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gi min “stemme” til SV i en slik sak som dette. Artikkelen, som er kort og litt unnselig nederst på side 3, fanget likevel min interesse da den har et viktig budskap jeg ønsket å formidle. Det er ikke bare politikerne som må få øynene opp for bruken av sosiale medier til det som populært kalles Web 2.0. Også bedriftene må våkne da utviklingen nå skjer i forrykende fart over mot det man i næringslivet kaller Enterprise 2.0.

Det skal bli spennende å se hvor mange politikere som tar i bruk sosiale medier på en god måte i valgkampen; og ikke bare slenger ut en Twitter-melding i ny og ne. Faren er likevel stor for at interessen og bruken stuper brått etter valget til høsten. Men frem til da kan vi jo ha fornøyelsen av å nå politikerne på en enklere og bedre måte enn noen gang tidligere. Jeg har allerede gitt mange innspill til politikere jeg følger på Twitter, herunder Solhjell.

Til slutt: Min positive omtale av Solhjell må ses isolert i forhold til denne artikkelen, og det betyr heller ikke at SV får min stemme til høsten! :-)

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]